Commissie Professionalisering

Commissie Professionalisering 

Op dit moment hebben we een vacature. Klik hier voor meer informatie

De doelstelling van de commissie is het bevorderen van een deskundige beoefening van remedial teaching op het gebied van procesdiagnostiek, remediëring en advisering. Door passende scholing en bijscholing aan te bieden wil de commissie de professionaliteit van de leden bevorderen.

Activiteiten

  • het bewaken van de kwaliteit van de registraties en daarmee van de geregistreerde leden
  • het accrediteren van scholingsaanbod van externe partners
  • Registratie en beheer register
  • Kwaliteitsbevordering(beschikbaar stellen van kennis?)
  • Eigen praktijk opleidingen en advies
  • Organiseren van landelijke studiebijeenkomsten en congressen
  • Ondersteuning van de regio's wat betreft themakeuze en de keuze van sprekers    
  • Kennisontwikkeling ( De commissie volgt hiertoe de (wetenschappelijke) ontwikkelingen binnen de benoemde specialismen en zal in haar activiteiten een platform kunnen bieden voor uitwisseling van kennis en organiseren van intervisiemomenten. De commissie peilt onder de verschillende specialisten de scholingsbehoeften.

De commissie vergadert meermalen per jaar op het bureau van de LBRT te Bunnik. 

De commissie onderhoudt de contacten met de commissie Registratie en Accreditatie over het aanbod van kwalitatieve scholing die getoetst wordt aan het accreditatiereglement

Wil je contact met de commissie, mail je vraag of opmerking.