Commissie Specialisten


De commissie Specialisten draagt bij aan de professionele ontwikkeling van de Master SEN die zich verder heeft ontwikkeld tot Remediaal specialist, spellings- of rekenspecialist, motorisch remedial teacher of tot een andere specialisme binnen de school.

Werkwijze
De commissie volgt hiertoe de (wetenschappelijke) ontwikkelingen binnen de benoemde specialismen en wil in haar activiteiten een platform bieden voor uitwisseling van kennis en organiseren van intervisiemomenten. De commissie peilt onder de verschillende specialisten de scholingsbehoeften.