Cookies

PRIVACY

Persoonsgegevens die wij verwerken

LBRT verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@lbrt.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

LBRT verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief 

LBRT zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen met anderen

LBRT verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Lukt het niet via deze instellingen of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar administratie@lbrt.nl. LBRT zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

U kunt ons ook bereiken via:

Website: www.lbrt.nl

Telefoonnummer: 030-6571020

Bedrijfsadres: Kosterijland 7 - 3981 AJ Bunnik

COOKIES

LBRT gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging

LBRT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor een volledig beeld van de omvang van je rechten en onze plichten voor gegevensverwerking verwijzen we je naar de tekst van de Wet bescherming persoonsgegevens en de cookiebepaling in de Telecom wet. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via administratie@lbrt.nl

DISCLAIMER:

Deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ontwikkeld. De informatie op deze site wordt zeer regelmatig aangevuld en/of aangepast. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van handelingen of beslissingen die zijn gebaseerd op informatie op deze site. Ook niet schade die is ontstaan door het gebruik van websites van derden waar www.lbrt.nl naar doorlinkt.

www.lbrt.nl geeft geen individuele adviezen, biedt geen actieve ondersteuning bij het verhelpen van individuele problemen en vervult geen helpdeskfunctie.

COPYRIGHT

Alle teksten op deze website, met uitzondering van daar waar doorverwezen wordt naar andere organisaties, mag je vrij gebruiken (mits niet commercieel) met vermelding van www.lbrt.nl als bron. Het merk en logo mag zonder voorafgaande toestemming van de LBRT niet worden gebruikt.

Heb je vragen of klachten over de site www.lbrt.nl dan kun je contact met ons opnemen via bureau@lbrt.nl