Evaluatie Passend Onderwijs

NRO heeft op verzoek van het Ministerie van Onderwijs de Wet op het Passend Onderwijs geëvalueerd. Vandaag werden de resultaten gepresenteerd.

Passend onderwijs werd ingevoerd in 2014. Het verving verschillende beleidsprogramma’s voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Vijf jaar onderzoek naar de impact van passend onderwijs laat zien dat de organisatie van de extra ondersteuning is verbeterd. Voor leraren en ouders heeft de stelselwijziging echter minder opgeleverd dan gedacht. En het effect op leerlingen en studenten is niet goed vast te stellen. Lees het volledige verslag op: https://evaluatiepassendonderwijs.nl/publicaties/eindrapport-evaluatie-p...