Onderwijsnieuws 17 april 2021 door Dhr. Kees Vernooy

Hierbij de e-mailservice met er veel onderwijsnieuws. Opvallend deze week:

Veel aandacht was er in Nederland  voor het jaarverslag van de inspectie (zie rubriek 13) en voor het rapport van de Onderwijsraad (zie rubriek 17). Beide rapporten tonen dat het Nederlandse onderwijs de nodige ernstige knelpunten kent. Hoe lang moeten we in de ‘Staat van het Onderwijs’ van de inspectie nog lezen dat de kwaliteit van ons onderwijs verder achteruitgaat? schrijft Jan Lepeltak terecht. Persoonlijk denk ik dat eerst de door de inspectie geschetste knelpunten aangepakt moeten worden, want die zullen niet verdwijnen door de door de Onderwijsraad voorgestane ingrijpende aanpak. Er zijn twee paradigma’s in het onderwijs te onderscheiden, nl. dat van de vernieuwing en dat van de verbetering. Van het verbeteren van het onderwijs zullen leerlingen m.i. sneller profiteren dan van het onderwijs ingrijpend vernieuwen. Beide zaken tegelijk aanpakken zal te veel van het goede zijn. Het is niet vreemd dat er al geluiden zijn die zeggen dat het plan van de Onderwijsraad kansloos is (zie rubriek 17).

 

De inspecteur-generaal van het Onderwijs Alida Oppers liet afgelopen woensdag in haar presentatie zien dat vooral de volgende twee zaken prioriteit dienen te krijgen:

-De basisvaardigheden moeten meer centraal komen te staan, o.a. vanwege de afname van de resultaten. Bijvoorbeeld een kwart van de basisschoolleerlingen kan in groep 8 niet op basisniveau lezen en hetzelfde geldt voor 25% van de 15-jarigen;

-Het vergroten van de gelijke kansen, want in de afgelopen jaren is er alleen maar een toename van ongelijke kansen waar te nemen.

 

Hierbij kan opgemerkt worden dat juist een goede lees- en rekenvaardigheid cruciaal zijn bij het vergroten van gelijke kansen. Beide gebieden hangen sterk met elkaar samen.

 

De inspectie vindt dat in de komende jaren de focus in het onderwijs op die twee gebieden moet komen te liggen. In de huidige situatie kijkt iedereen ernaar, maar de problematiek glipt ons toch door de vingers. Een in omvang toenemende groep leerlingen verlaat laaggeletterd het onderwijs. Daarnaast bestaat er een maatschappelijk draagvlak voor de aanpak van die gebieden. In dat verband stelde inspectie, dat we in de scholen niet meer moeten doen, maar juist de dingen moeten doen die belangrijk zijn, nl. de basisvaardigheden! Ook gaf de inspectie aan dat er voor het verbeteren van de basisvaardigheden de nodige beproefde aanpakken zijn.

Kortom: verschillende kranten schreven dat het Nederlandse onderwijs hoognodig in het belang van de leerlingen en de samenleving gerenoveerd moet worden.

 

Verder opvallend deze week:

  • Nog steeds uiteenlopende standpunten over de besteding van de 8,5 miljard extra (zie rubriek 2);
  • De waardevolle bijdragen van Tim Surma over lesgeven en leren (zie rubriek 14);
  • De sterke groei van het schaduwonderwijs in Nederland (zie rubriek 10);
  • Juist kinderen met laagopgeleide ouders hadden het moeilijk met de scholen in locked down. Volgens onderzoek van de Universiteit van Groningen begreep 1 op de 3 ouders de lesstof van groep 8 niet (zie rubriek 7);
  • Het afblazen van de eindtoets in Nederland had vooral negatieve effecten voor kinderen met laagopgeleide ouders (zie rubriek 11);
  • Sezgin Cihangir noemt de kansencrisis in het onderwijs terecht een kwaliteitscrisis (zie rubriek 12).

 

Het beleid

. Nederland

Slobs Reparatiekiosk.

In zijn reacties hamert hij er maar op dat zijn helikoptergeld „echt het keerpunt kan zijn.” Zou het? Schrijft de NRC. Voor meer info:

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/16/slobs-reparatiekiosk-a4040043

 

Onderwijsminister Arie Slob: de Verklaring Omtrent Gedrag voor het onderwijs moet op de schop. Demissionair minister Arie Slob wil de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanscherpen voor het onderwijs. Dit moet de kans op seksueel grensoverschrijdend gedrag door personeel op scholen verminderen. Voor meer info:

https://www.lc.nl/binnenland/Onderwijsminister-gedragsscreening-onderwijs-op-de-schop-26766905.html

 

Demissionair minister Slob belooft landelijk meldpunt ongewenst gedrag. Voor meer info:

https://www.nporadio1.nl/onderzoek/30972-meldpunt-ongewenst-gedrag-op-middelbare-scholen

 

De 8,5 miljard extra

Coronamiljarden voor het onderwijs: scepsis verdringt jubelstemming.

Te snel, te ondoordacht en mogelijk zelfs geldverkwisting. Dat is in het kort de kritiek van de Algemene Rekenkamer en sommige schooldirecteuren op het herstelplan voor corona-achterstanden in het onderwijs. Wat is er aan de hand? De kwestie in vijf punten. Voor meer info (zie ook bijgevoegd):

https://fd.nl/economie-politiek/1379446/coronamiljarden-voor-het-onderwijs-scepsis-verdringt-jubelstemming-imd1camnOGmg

 

Stappenplan en lijst Q&A’s Nationaal Programma Onderwijs bekendgemaakt. Voor meer info:

https://avs.nl/actueel/nieuws/stappenplan-en-lijst-qas-nationaal-programma-onderwijs-bekendgemaakt/

 

Laat het onderwijsgeld weer gaan naar hen die het daadwerkelijk verdienen: de leerkrachten. Kinderen leren steeds minder op school. Terwijl er bepaald niet minder onderwijsadviseurs, -projectleiders en -innovators zijn. Integendeel. De adviezen stapelen zich op. Wat als het klaslokaal het zelf voor het zeggen had? Voor meer info:

https://www.topics.nl/laat-het-onderwijsgeld-weer-gaan-naar-hen-die-het-daadwerkelijk-verdienen-de-leerkrachten-a15822715vk/b05628bdd01d7bdcce0d331bf2d3352daccdfe729f1f2eee4ef0eb2beccd246e/?context=mijn-nieuws/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b8896

 

Leerachterstanden los je niet op met €8,5 miljard

Gebruik de deelknoppen op FD.nl om dit artikel te delen via Whatsapp, Twitter, Facebook, LinkedIn of e-mail. Het kopiëren van artikelen om met anderen te delen of te gebruiken voor geautomatiseerde verwerking is een inbreuk op onze

De huidige lumpsumfinanciering in het onderwijs reduceert de leraar tot kostenpost en heeft weinig oog voor de opbrengsten. Schaf deze vorm van financiering dus direct af, schrijven hoogleraar onderwijskunde Klaas van Veen en lerarenopleider Ton van Haperen. Voor meer info:

https://fd.nl/opinie/1380386/leerachterstanden-los-je-niet-op-met-8-5-miljard-jpd1caqmNmN6?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=SHR_ARTT_20210415&utm_content=opinie

 

In plaats van de 8,5 miljard euro heeft onderwijs structurele oplossing voor lerarentekort nodig

Schuif de 8,5 miljard voor onderwijs terug naar de formatietafel om in te ruilen voor een structurele aanpak, zegt Mohammed Guellaï. Voor meer info:

https://www.topics.nl/in-plaats-van-de-8-5-miljard-euro-heeft-onderwijs-structurele-oplossing-voor-lerarentekort-nodig-a15810609trouw/a494df89ee9f97ad12bafb73173bd51b6db8fa6d593e851f95e785fb1b124fed/?context=playlist/s-onderwijs-nederland-3740c9/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b8896

 

Extra geld VO

Extra geld onderwijs is beland in 'zwart gat'

Leraren vinden dat ze veel te weinig betrokken zijn geweest bij de verdeling van 150 miljoen euro extra voor het voortgezet onderwijs. Sterker, het leeuwendeel van de medewerkers op middelbare scholen heeft volgens een enquête geen idee wat er met het geld is gebeurd. Voor meer info:

https://www.topics.nl/extra-geld-onderwijs-is-beland-in-zwart-gat-a15833993ad/a78408da41f8128de607ea315e9234115b48170ca5f359b9fa6f11c751a371ed/?context=playlist/s-onderwijs-nederland-3740c9/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b8896

 

Enquête: Extra lerarengeld is niet op de juiste plek beland

Leraren en ondersteuners vinden dat ze veel te weinig zijn betrokken bij de verdeling van 150 miljoen euro extra voor het voortgezet onderwijs. Sterker nog, het leeuwendeel van de medewerkers op middelbare scholen heeft volgens een enquête geen idee wat er met het geld is gebeurd of zegt dat het niet is uitgegeven. Voor meer info:

https://www.topics.nl/enquete-extra-lerarengeld-is-niet-op-de-juiste-plek-beland-a15832063ad/7189f46680b9af0d2760fc491f86ede078a8fac90bdb80367a58ce13f033efb7/?context=playlist/s-onderwijs-nederland-3740c9/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b8896

 

Hoeveel geld gaat er in scholen om?

Hoeveel geld gaat er om in het onderwijs? En wat is er nog meer nodig? Als u minister van Onderwijs bent, wordt alles natuurlijk anders en beter. Maar hoeveel geld is er? En wat zijn de prangende problemen? Voor meer info:

https://www.topics.nl/hoeveel-geld-gaat-er-om-in-het-onderwijs-en-wat-is-er-nog-meer-nodig-a15831537vk/16f08f1c829a09f6ffdbc2d936206ae1953c795e2575ca4ef62b387097ca975b/?context=mijn-nieuws/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b8896

 

Corona en de scholen

Leerkrachten en jongeren prioritair vaccineren is wel degelijk zinvol. Voor meer info:

https://www.topics.nl/leerkrachten-en-jongeren-prioritair-vaccineren-is-wel-degelijk-zinvol-a15769686demorgen/bf9d8c6549491226106514dc9255a2a82bdbfac278b768e3205d4907c95edf01/?context=brand/dm/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b8896

 

Corona-uitbraak op basisschool Zutphen, 380 leerlingen hele week thuis. Voor meer info:

https://www.topics.nl/corona-uitbraak-op-basisschool-zutphen-380-leerlingen-hele-week-thuis-a15831413ad/0d4d69d004b981938cb6b07c4c773ddac314daeb0b31e08186bda115774d0121/?context=playlist/s-onderwijs-nederland-3740c9/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b8896

 

Onderwijsinspectie: problemen in het onderwijs groter geworden door corona. De coronacrisis heeft bestaande problemen in het onderwijs vergroot. Basisschoolleerlingen liepen afgelopen jaar vertraging op in onder meer begrijpend lezen en rekenen. Ook brugklassers van alle niveaus gingen achteruit in rekenen en lezen. Bovendien is de kansenongelijkheid gegroeid. Voor meer info:

https://www.topics.nl/onderwijsinspectie-problemen-in-het-onderwijs-groter-geworden-door-corona-a15836653vk/cd183d297449be6b70a35166784e067d281aa0f9cd6ebab7b75b7500da4ef4e3/?context=playlist/s-onderwijs-nederland-3740c9/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b8896

 

Corona en leerachterstanden

Kind met lager opgeleide ouders loopt in coronapandemie grotere leerachterstand op.

Kinderen met lager opgeleide ouders hebben zich gedurende de coronacrisis op school minder ontwikkeld dan kinderen waarvan de ouders hoog opgeleid zijn. Tot die conclusie komt de Inspectie van het Onderwijs vandaag in de jaarlijkse Staat van het Onderwijs. De achterstand vergroot de kansenongelijkheid waar al jaren sprake van is. Voor meer info:

https://www.onderwijsland.com/7/nieuws/3709/kind-met-lager-opgeleide-ouders-loopt-in-coronapandemie-grotere-leerachterstand-op.html?utm_campaign=mail-210415&utm_medium=email&utm_source=mailchimp&utm_content=news-3709

 

Kille cijfers bevestigen vermoeden

De schade die kinderen hebben opgelopen door de coronacrisis zal hen nog jaren achtervolgen. Nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bevestigen wat het ministerie voor Onderwijs in december al zag: leerlingen die vorig schooljaar in groep 8 zaten van de basisschool, hebben een lager schooladvies gekregen dan leerlingen in voorgaande jaren. Voor meer info:

https://www.topics.nl/kille-cijfers-bevestigen-vermoeden-a15838885ad/cfefad1e8f58c3822afa8b4ee5c386580ce1c826883d2fef3acfe655f43301ea/?context=playlist/s-onderwijs-nederland-3740c9/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b8896

 

Corona en de ouders

Grote groep ouders begreep lesstof niet tijdens lockdown basisscholen.

Tijdens de sluiting van de basisscholen heeft 11% van de kinderen niet gespeeld met kinderen buiten het eigen gezin. Daarnaast begreep 1 op de 3 ouders de lesstof van groep 8 vaak niet. Dit komt naar voren uit het Lifelines Corona-onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het UMCG. Het onderzoek geeft inzicht in hoe ruim 2.000 gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd de periode van thuisonderwijs zijn doorgekomen. Voor meer info:

https://www.onderwijsland.com/7/nieuws/3713/grote-groep-ouders-begreep-lesstof-niet-tijdens-lockdown-basisscholen.html?utm_campaign=mail-210415&utm_medium=email&utm_source=mailchimp&utm_content=news-3713

https://www.lifelines.nl/deelnemers/nieuws/1-op-10-jonge-kinderen-speelde-niet-met-vriendjes-tijdens-coronapandemie

 

Corona en BSO

De BSO gaat weer open: ouders zijn blij, medewerkers bezorgd

Eén versoepeling kondigde het kabinet aan: de opening van de buitenschoolse opvang. „We gaan het net redden voor maandag.” Voor meer info:

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/14/bso-gaat-weer-open-ouders-blij-medewerkers-bezorgd-a4039879

 

MBO en stageplekken

Dit zijn de mbo-opleidingen met de grootste tekorten aan stageplekken in het Groene Hart

Studenten van het mboRijnland die de opleidingen in de servicemedewerking, retail en marketing en communicatie volgen, hebben de grootste moeite om een stageplek te vinden. Voor meer info:

https://www.topics.nl/dit-zijn-de-mbo-opleidingen-met-de-grootste-tekorten-aan-stageplekken-in-het-groene-hart-a15832419ad/ba689d1484c978c00048815823dec5e232d4c2568757b34b4f43d4bad22dba0a/?context=playlist/s-onderwijs-nederland-3740c9/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b8896

 

Inkopen bijlessen/schaduwonderwijs

Strijd om de onderwijsmiljarden – wie mag de bijles geven?

Voor steeds meer scholieren en studenten worden bijles en examentrainingen ingekocht. Door ouders, maar ook door onderwijsinstellingen. Luyt is succesvol ondernemer op het gebied van huiswerkbegeleiding, examentraining, schoolondersteuning en wat al niet meer. Had zijn bedrijf (Lector Studiebegeleiding) veertien jaar geleden nog één vestiging in Den Haag en omstreken, inmiddels zijn het er twaalf. Voor meer info:

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/14/de-schaduwsector-in-het-onderwijs-dijt-door-de-pandemie-verder-uit-a4039740

 

Ouders willen beste voor hun kind: het schaduwonderwijs floreert.

Schaduwonderwijs zoals bijlessen en huiswerkbegeleiding rukken de laatste jaren op. Het lijkt een compensatie te zijn voor de gaten in het reguliere onderwijs. Voor meer info:

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/14/ouders-willen-het-beste-voor-hun-kind-dus-schaduwonderwijs-floreert-a4039739

 

Schaduwonderwijs’ is een forse groeimarkt geworden

Steeds meer leerlingen krijgen bijles en extra huiswerkbegeleiding. Maar dat vergroot de kansenongelijkheid tussen leerlingen en goed toezicht is er niet. Voor meer info:

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/14/schaduwonderwijs-is-een-forse-groeimarkt-geworden-a4039688

 

Eindtoets

Afblazen eindtoets vanwege corona raakt meisjes en leerlingen met minder welvarende ouders extra hard

Basisschoolleerlingen in groep 8 van het afgelopen schooljaar hebben gemiddeld een lager definitief schooladvies gekregen dan in voorgaande jaren. Door de coronacrisis verviel de eindtoets en kon het schooladvies niet naar boven worden bijgesteld. Vooral meisjes en leerlingen met minder welvarende ouders kregen een lager eindadvies. Voor meer info:

https://www.topics.nl/afblazen-eindtoets-vanwege-corona-raakt-meisjes-en-leerlingen-met-minder-welvarende-ouders-extra-hard-a15832529vk/e96bcfdd90ea54dcefcbfe8af2cc6c445b718139f7903621993857a8285ded78/?context=mijn-nieuws/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b8896

 

Lagere schooladviezen door corona, vooral meisjes de klos

Het schooladvies voor basisschoolleerlingen in groep 8 is in het schooljaar 2019-2020 lager uitgevallen dan in voorgaande jaren, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Door het vervallen van de eindtoets vanwege de coronacrisis kon het advies niet naar boven bijgesteld worden. Voor meer info:

https://www.ad.nl/binnenland/lagere-schooladviezen-door-corona-vooral-meisjes-de-klos~ac649323c/

 

Vaak lager schooladvies bij laag inkomen op platteland. Voor meer info:

https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-uit-het-jeugdveld/2021/Vaak-lager-schooladvies-bij-laag-inkomen-op-platteland?bron=rss

 

Achtstegroepers kregen lager schooladvies: vooral meisjes de dupe. Voor meer info:

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5225022/schooladvies-leerlingen-groep-acht-eindtoets-meisjes

 

Kunnen kinderen die door afblazen eindtoets een lager schooladvies kregen hun achterstand nog inhalen?

Doordat de centrale eindtoets vorig jaar vanwege de coronacrisis niet doorging, kregen basisschoolleerlingen gemiddeld een lager advies. Inmiddels zit deze lichting in de brugklas. Kunnen zij hun achterstand nog repareren? Voor meer info:

https://www.topics.nl/kunnen-kinderen-die-door-afblazen-eindtoets-een-lager-schooladvies-kregen-hun-achterstand-nog-inhalen-a15836633vk/69d3a36f8b00a50ac5527ebbf94eb706518e65163370ac1bf7f7d4a770977ebb/?context=playlist/s-onderwijs-nederland-3740c9/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b8896

 

Ongelijke kansen

Is kansenongelijkheid in het onderwijs dan tóch geen typisch stadsprobleem?

Kinderen van ouders met een kleiner jaarinkomen lopen het risico een lager schooladvies te krijgen dan uit hun eindtoets kwam. Nu blijkt dat zulke onderadvisering juist op het platteland vaker voorkomt. Hoe kan dat? Voor meer info:

https://www.topics.nl/is-kansenongelijkheid-in-het-onderwijs-dan-toch-geen-typisch-stadsprobleem-a15822871vk/d37180d8a4d04cf4b234e61a022987a12e5a4c780c48a50c77821c55997fe1cf/?context=playlist/s-onderwijs-nederland-3740c9/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b8896

 

Kansencrisis in het onderwijs? Eerder een kwaliteitscrisis.

Dat kinderen onder hun niveau de basisschool verlaten ligt niet aan een gebrek aan kansen, meent Sezgin Cihangir. Het reguliere onderwijs faalt in het bieden van mogelijkheden. Voor meer info:

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/14/kansencrisis-in-het-onderwijs-eerder-een-kwaliteitscrisis-a4039728

 

'Door corona krijgen kinderen niet dezelfde kansen op school'. Voor meer info:

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2376740-door-corona-krijgen-kinderen-niet-dezelfde-kansen-op-school.html

 

‘Ouders met een lage opleiding zijn sneller geneigd om te zeggen: ik vind het wel goed zo’

Kun je als je voor een dubbeltje bent geboren een kwartje worden? Zeker, maar kinderen van ouders met een laag inkomen lopen wel nog steeds kans op een lager schooladvies dan ze op basis van hun eindtoets zouden moeten krijgen. Voor meer info:

https://www.topics.nl/-ouders-met-een-lage-opleiding-zijn-sneller-geneigd-om-te-zeggen-ik-vind-het-wel-goed-zo-a15835931ad/887094c5e9bdef3761f23189940ad563ab73800f26f9d076032f1a743ef41968/?context=playlist/s-onderwijs-nederland-3740c9/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b8896

 

Staat van het onderwijs 2021

Topvrouw inspectie: ‘Langzaam voltrekt zich een drama in het onderwijs’

De Inspectie van het Onderwijs luidt de noodklok over de taal-, reken- en maatschappelijke vaardigheden van leerlingen, die tijdens de coronacrisis alleen maar extra klappen hebben opgelopen. Dus zijn wat inspecteur-generaal Alida Oppers betreft structurele verbeteringen essentieel om het onderwijs weer op peil te brengen. En te voorkomen dat jaarlijks duizenden jongeren de maatschappij in moeten zonder de minimaal benodigde vaardigheden. Voor meer info:

https://www.ad.nl/binnenland/topvrouw-inspectie-langzaam-voltrekt-zich-een-drama-in-het-onderwijs~a6f029e2/

 

Zorg dat kinderen beter gaan leren lezen, schrijven en rekenen, waarschuwt de onderwijsinspectie

In ‘De staat van het onderwijs’ roept de Onderwijsinspectie opnieuw op tot structurele verbetering van de vakken taal en rekenen. De problemen zijn dit coronajaar alleen maar groter geworden, de kansenongelijkheid is gegroeid. Voor meer info:

https://www.topics.nl/zorg-dat-kinderen-beter-gaan-leren-lezen-schrijven-en-rekenen-waarschuwt-de-onderwijsinspectie-a15840195trouw/23d41de2bbf8b692710fab0733bd80e436361c29387aefa630a22ceffaf1c791/?context=playlist/s-onderwijs-nederland-3740c9/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b8896

 

Inspectie komt met alarmerende boodschap: basisvaardigheden van leerlingen zijn onder de maat

Het onderwijs in Nederland moet structureel beter, constateert de inspectie in het vandaag verschenen rapport Staat van het Onderwijs 2021. De basisvaardigheden van leerlingen zijn onder de maat en de kansenongelijkheid neemt tijdens deze coronacrisis alleen maar toe, luidt de alarmerende boodschap. Voor meer info:

https://www.ad.nl/binnenland/inspectie-komt-met-alarmerende-boodschap-basisvaardigheden-van-leerlingen-zijn-onder-de-maat~aae250e6/

 

Inspectie: onderwijs is toe aan grondige renovatie

Het onderwijs in Nederland moet structureel beter, constateert de inspectie in het woensdag verschenen rapport Staat van het Onderwijs 2021. De basisvaardigheden van leerlingen zijn onder de maat en de kansenongelijkheid neemt tijdens deze coronacrisis alleen maar toe, luidt de alarmerende boodschap. Voor meer info:

https://www.parool.nl/nederland/inspectie-onderwijs-is-toe-aan-grondige-renovatie~bae250e6/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free

 

Grote zorgen bij Onderwijsinspectie: basis niet op orde, ommekeer nodig. Voor meer info:

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5225156/zorgen-inspectie-onderwijs-corona-leerlingen-basisvaardigheden

 

Inspectie: grijp kans om onderwijs na coronapandemie structureel te verbeteren. Voor meer info:

https://nos.nl/artikel/2376673-inspectie-grijp-kans-om-onderwijs-na-coronapandemie-structureel-te-verbeteren.html

 

De problemen in het onderwijs zijn groter en groter geworden, maar de geldbuidel staat klaar

Inspecteur-generaal Alida Oppers presenteert haar eerste Staat van het onderwijs over coronajaar 2020, en geeft een zware opdracht mee. Voor meer info:

https://www.topics.nl/de-problemen-in-het-onderwijs-zijn-groter-en-groter-geworden-maar-de-geldbuidel-staat-klaar-a15832338trouw/47f4a76408fc19cf6bf13bef140fc7cf263bed8e8969fb4823214584924afb12/?context=playlist/s-onderwijs-nederland-3740c9/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b8896

 

‘Het onderwijs heeft nu een unieke kans om grote problemen aan te pakken’

De coronacrisis heeft de structurele problemen in het onderwijs vergroot. De kansenongelijkheid is gegroeid en leerlingen liepen nog meer vertraging op in lezen en rekenen, is de alarmerende boodschap van de Onderwijsinspectie woensdag. Toch is inspecteur-generaal Alida Oppers niet pessimistisch. ‘Kijk door het covid-stof heen.’ Voor meer info:

https://www.topics.nl/-het-onderwijs-heeft-nu-een-unieke-kans-om-grote-problemen-aan-te-pakken-a15837469vk/fb904e5885ed10148967d4f3a1c9ba5fbd4efa4dddc9f163d1c24b18bec7aa4e/?context=playlist/s-onderwijs-nederland-3740c9/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b8896

 

Benut crisis als unieke kans voor onderwijsrenovatie om onderwijs structureel te verbeteren, schrijft de Nederlandse onderwijsinspectie.

De inspectie roept in de Staat van het Onderwijs 2021 op meer te doen dan alleen de corona-achterstanden in te halen: maak van de aangekondigde reparatie een renovatie. Voor meer info:

https://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuws/2021/04/14/benut-crisis-als-unieke-kans-voor-onderwijsrenovatie-om-onderwijs-structureel-te-verbeteren

 

Renovatie onderwijs: 'Er moet snel iets gebeuren'

Het is niet best gesteld met dat onderwijs, en het wordt alleen maar slechter, ook door de coronacrisis. Voor meer info:

https://www.1limburg.nl/renovatie-onderwijs-er-moet-snel-iets-gebeuren

 

Benut crisis als unieke kans voor onderwijsrenovatie om onderwijs structureel te verbeteren, schrijft de Nederlandse onderwijsinspectie.

De inspectie roept in de Staat van het Onderwijs 2021 op meer te doen dan alleen de corona-achterstanden in te halen: maak van de aangekondigde reparatie een renovatie. Voor meer info:

https://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuws/2021/04/14/benut-crisis-als-unieke-kans-voor-onderwijsrenovatie-om-onderwijs-structureel-te-verbeteren

 

Hoe lang moeten we in de ‘Staat van het Onderwijs’ nog lezen dat de kwaliteit van ons onderwijs verder achteruitgaat? Schrijft Jan Lepeltak. Voor meer info:

https://komenskypost.nl/?p=6678

 

Een goed rapport mag niet afhangen van dure bijlessen. Voor meer info:

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/15/een-goed-rapport-mag-niet-afhangen-van-dure-bijlessen-a4039857

 

Lesgeven en leren

Tim Surma over lesgeven en leren. De rol van expliciete directe instructie. Voor meer info:

https://www.youtube.com/watch?v=5-XiZGaaZRg

 

Wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek. Voor meer info:

Hoe maak je effectieve lessen? Dat is de kernvraag van het boek Wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek. Dit boek wil een kruispunt zijn tussen gedegen wetenschappelijk onderzoek en de klaspraktijk in Nederland en België. Voor meer info:

https://excel.thomasmore.be/courses/wijze-lessen-12-bouwstenen-voor-effectieve-didactiek/

 

Lerarentekort

In het Nederlandse onderwijs veel werknemers met pensioen – PO/VO. Voor meer info:

https://www.vosabb.nl/in-onderwijs-veel-werknemers-met-pensioen/

 

Basisvaardigheden

. Rekenen/wiskunde

Waarom rekenen twee op de drie basisschoolkinderen nog steeds niet goed genoeg? Basisscholieren rekenen nog altijd veel slechter dan de bedoeling is, blijkt uit nieuw onderzoek van de Onderwijsinspectie. Slechts eenderde van de kinderen haalt het streefniveau. Hoe komt dat, en wat is er aan te doen? Voor meer info:

https://www.topics.nl/waarom-rekenen-twee-op-de-drie-basisschoolkinderen-nog-steeds-niet-goed-genoeg-a15823393vk/e1e2d2cde5a38c95f30927eabb9faa8e64e385c3dd2036d7b8baf18ad6ef5a2b/?context=playlist/s-onderwijs-nederland-3740c9/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b8896

 

Hoe kinderen op deze Brabantse basisschool binnen een half jaar leerden rekenen

Op de Brabantse basisschool ‘t Palet scoorden nog te veel kinderen qua rekenen onder het gemiddelde. Binnen zes maanden behoorden ze bij de beste 20 procent van Nederland. Hoe lukte ze dat? Voor meer info:

https://www.topics.nl/hoe-kinderen-op-deze-brabantse-basisschool-binnen-een-half-jaar-leerden-rekenen-a15823011trouw/73e84a5a468904c9600070872c2c3ff6cbaecb4b22ea11d4e6b3ca265de27e7a/?context=playlist/s-onderwijs-nederland-3740c9/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b889

 

 

Kind en boeken

Als je kinderen wil laten lezen, moet elke school een bibliotheek krijgen

De helft van de scholen in Nederland heeft geen schoolbibliotheek. En in sommige gemeentes is ook geen gewone bibliotheek. Als je kinderen aan het lezen wil krijgen, is ruime toegang tot boeken wel de eerste vereiste, betoogt Manon Sikkel. Voor meer info:

https://www.topics.nl/als-je-kinderen-wil-laten-lezen-moet-elke-school-een-bibliotheek-krijgen-a15841697vk/b8de031148d3df21d20f35a5ec01a5d31c5f4b66710d208f96a7922aca025687/?context=mijn-nieuws/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b8896

 

Honger naar verhalen is aangeboren, leeshaat is verworven, schrijft Aleid Truijens in de Volkskrant. De link is:

https://www.topics.nl/honger-naar-verhalen-is-aangeboren-leeshaat-is-verworven-a15814715vk/a08020e6aeb812f9855161e1748be502d4edcbd4d2017e9a6f2fe2c6dc958ce1/?context=brand/vk/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b8896

 

Woutertje Pieterse Prijs voor Hele verhalen voor een halve soldaat. Voor meer info:

https://woutertjepieterseprijs.nl/nieuws/woutertje-pieterse-prijs-voor-hele-verhalen-voor-een-halve-soldaat/

 

Woutertje Pieterse Prijs voor ‘adembenemend en uitzonderlijk’ oorlogsboek. Voor meer info:

https://www.topics.nl/-woutertje-pieterse-prijs-voor-adembenemend-en-uitzonderlijk-oorlogsboek-a15824330vk/77fbdf4c3df36acc793459ecfd0587eb200da46442ebd8ca78ea61b32dbd0583/?context=mijn-nieuws/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b8896

 

Boek van de maand april. Voor meer info:

https://expertis.nl/themas/themapagina-taal-leesonderwijs/boek-van-de-maand-april-2/

 

Schoolleider en leesonderwijs

Lezen en de schoolleider

Als het gaat om het verbeteren van het leesonderwijs, dan speelt de schoolleider, aldus de Murphy’s, een cruciale rol. Voor meer info:

https://meesterlezer.wordpress.com/2021/04/14/lezen-en-de-schoolleider/amp/?__twitter_impression=true

 

Digitale geletterdheid

Petitie: Voer vak 'digitale geletterdheid' in op school

Twee miljoen kinderen zijn niet voorbereid op een toekomst waarin nieuwe technologie een hoofdrol speelt, staat in een petitie die vandaag verschijnt. De nieuwe minister van Onderwijs moet daarom straks het vak ‘digitale geletterdheid’ invoeren op alle scholen. Voor meer info:

https://www.topics.nl/petitie-voer-vak-digitale-geletterdheid-in-op-school-a15841401ad/cc275e92a022302756d2f32e96a0ed1741f852568c4b8b21971ffa03ca05595a/?context=playlist/s-onderwijs-nederland-3740c9/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b8896

 

Nepnieuws

Uitgezocht: Waarom is het moeilijk om nepnieuws te herkennen? Voor meer info:

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2376664-uitgezocht-waarom-is-het-moeilijk-om-nepnieuws-te-herkennen.html

 

Onderwijsraad

Onderwijsraad: Stap af van schooladvies en eindtoets in groep 8, pas later selecteren. Voor meer info:

https://www.tubantia.nl/binnenland/onderwijsraad-stap-af-van-schooladvies-en-eindtoets-in-groep-8-pas-later-selecteren~a2bf5d69/

 

'Schooladvies pas na drie jaar brugklas'. Voor meer info:

https://www.topics.nl/-schooladvies-pas-na-drie-jaar-brugklas-a15850075parool/7f1ecf0ac2f16a2efdccd6c25cfcb5a782453fdd5bc3be57bc25f50d71fdecd1/?context=mijn-nieuws/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b8896

 

‘Onderwijssysteem faalt en dat leidt tot ongelijke kansen’

Het Nederlandse onderwijssysteem faalt op een belangrijk punt. Leerlingen krijgen onvoldoende kans op onderwijs dat recht doet aan hun capaciteiten en ontwikkeling, stelt de Onderwijsraad in een advies. Voor meer info:

https://www.nd.nl/nieuws/varia/1030165/-onderwijssysteem-faalt-en-dat-leidt-tot-ongelijke-kansen-

 

Onderwijsraad: Het schooladvies in groep 8 verdwijnt, een 3- jarige brugklas voor alle leerlingen

De Onderwijsraad doet een vergaand voorstel voor latere selectie om de kansenongelijkheid in het onderwijs aan te pakken. Voor meer info:

https://www.topics.nl/onderwijsraad-het-schooladvies-in-groep-8-verdwijnt-een-3-jarige-brugklas-voor-alle-leerlingen-a15846369trouw/00ee540b14675eef4619c20c6a5b997934ae241ea6daf86eaa4a11b7dff4a4f7/?context=mijn-nieuws/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b8896

 

Onderwijsraad: schaf schooladvies en eindtoets in groep 8 af

Deel kinderen niet meer in groep 8 in op niveau, maar verplaats het selectiemoment naar de middelbare school. Dat adviseert de Onderwijsraad het kabinet. Pas na een driejarige ‘brugperiode’ op de middelbare school, zouden leerlingen op niveau kunnen worden ingedeeld. Voor meer info:

https://www.topics.nl/onderwijsraad-schaf-schooladvies-en-eindtoets-groep-8-af-a15845742vk/67d2b9c3f69ffc52db23843af20472114b93a6ed0f421b8a330b754c11788f42/?context=mijn-nieuws/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b8896

 

Ook bestuurders in het onderwijs vinden: er is geen enkele reden om kinderen zo vroeg te selecteren. De onderwijskoepels steunen het advies van de Onderwijsraad om later te selecteren. Andere partijen vragen zich af of het nu wel de tijd is voor zo’n radicale verandering. Voor meer info:

https://www.topics.nl/ook-bestuurders-in-het-onderwijs-vinden-er-is-geen-enkele-reden-om-kinderen-zo-vroeg-te-selecteren-a15845727trouw/d70cb4eb4ec01006d31419bf968d1ddb817b56b203abe0226a745820a819c212/?context=playlist/s-onderwijs-nederland-3740c9/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b8896

 

Waarom scholen alle niveaus onder één dak moeten aanbieden

Ze vindt het beschamend dat kinderen zulke ongelijke kansen hebben in het onderwijs. Louise Elffers wil dat kinderen langer bij elkaar zitten en later hun schooltype kiezen, zoals ook de Onderwijsraad donderdag bepleit. Voor meer info:

https://www.topics.nl/waarom-scholen-alle-niveaus-onder-een-dak-moeten-aanbieden-a15831582vk/6c928e1b8be3eeb7c937eb23d8327df40e3fe2c217c65e0778d41a1d6c2d1fc4/?context=mijn-nieuws/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b8896

 

Onderwijsraad pleit voor moderne middenschool

Een brede brugklas om selectie uit te stellen en meer onderwijs op maat. Deze ingrijpende stelselwijziging is volgens de Onderwijsraad nodig om de toenemende kansenongelijkheid tegen te gaan. "Die kan ook met minder zware middelen worden bestreden", reageert AOb-voorzitter Tamar van Gelder. Voor meer info:

https://www.aob.nl/nieuws/onderwijsraad-pleit-voor-moderne-middenschool/

 

'Plan Onderwijsraad is volstrekt kansloos'. "Het plan van de Onderwijsraad om hervormingen in het onderwijs door te voeren is in de huidige context volstrekt kansloos." Die voorspelling deed docent Ton van Haperen in Dit is de Dag. "Het gaat al twee decennia erg slecht in het Nederlandse onderwijs. Dan is dit wel heel ambitieus." Voor meer info:

https://www.nporadio1.nl/homepage/30993-plan-onderwijsraad-onuitvoerbaar

 

Negatieve effecten marktwerking voor beroepsonderwijs

Marktwerking heeft het Nederlandse beroepsonderwijs de nek omgedraaid: wie wil er nog een opleiding volgen in techniek? De overheid moet het heft weer in handen nemen. Voor meer info:

https://www.dvhn.nl/meningen/Opinie/Marktwerking-heeft-het-Nederlandse-beroepsonderwijs-de-nek-omgedraaid-26758678.html

 

Schoolbesturen

Een schoolbestuurder is geen ondernemer en geen werkgever. Hij loopt geen enkel risico. Voor meer info:

https://www.topics.nl/een-schoolbestuurder-is-geen-ondernemer-en-geen-werkgever-hij-loopt-geen-enkel-risico-a15773341vk/94364929f01aa521a6daef095a3ee45633b021fa067ffe04cdeaaefdeb43b807/?context=playlist/a-aleid-truijens-f724df/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b8896

 

‘Meer zeggenschap voor ouders in het onderwijsbestuur’

Gijsbert Leertouwer promoveerde afgelopen vrijdag aan de VU Amsterdam met zijn promotieonderzoek ‘Democratische legitimiteit in het onderwijsbestuur’ op het onderwerp medezeggenschap en goed bestuur. Uit zijn onderzoek blijkt dat met name de medezeggenschap van ouders in het onderwijs onvoldoende is geregeld. Voor meer info:

https://www.verus.nl/actueel/nieuws/meer-zeggenschap-voor-ouders-in-het-onderwijsbestuur

 

Bijzonder onderwijs

Opinie: Bijzondere scholen kunnen leerling juist prima toerusten voor samenleving

Wijs niet te snel naar bijzondere scholen als leerlingen in een parallel universum opgroeien. Want die kunnen kinderen ook een sterke identiteit meegeven mét respect voor westerse waarden, betoogt Hans Vuijsje. Voor meer info:

https://www.topics.nl/opinie-bijzondere-scholen-kunnen-leerling-juist-prima-toerusten-voor-samenleving-a15832303vk/407e3354186333fdcaaca67af0f7de906ee6e27942afdf92e0b2bdb43bce6e7a/?context=playlist/s-onderwijs-nederland-3740c9/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b8896

 

Seksuele intimidatie op scholen

Zorgen over seksuele intimidatie op scholen: 'Het staat vaak niet op het netvlies'. Voor meer info:

https://nos.nl/artikel/2376794-zorgen-over-seksuele-intimidatie-op-scholen-het-staat-vaak-niet-op-het-netvlies.html

 

Oproep VVN: Ouders, breng je kind niet meer met de auto naar school. Voor meer infio:

https://www.ad.nl/auto/oproep-vvn-ouders-breng-je-kind-niet-meer-met-de-auto-naar-school~aee1e06c/

Dr. Kees Vernooy

Lector emeritus Effectief taal- en leesonderwijs

Schoolverbeteringsdeskundige

Expertisebureau Effectief Onderwijs