Hoe geef je ONLINE RT op zorgniveau 2 en 3 bij leesproblemen en dyslexie?

ONLINE BEGELEIDING OP ZORGNIVEAU 2 EN 3 BIJ LEESPROBLEMEN EN DYSLEXIE

Heb je behoefte aan extra ondersteuning bij begeleiding op zorgniveau twee en drie in tijden van het coronavirus? Het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie heeft - in nauwe samenwerking met de ministeries van OCW en VWS - berichtgeving opgesteld over de begeleiding van leerlingen met leesproblemen en dyslexie in de corona-periode. De informatie omvat onder andere richtlijnen en adviezen voor de verantwoorde invulling van begeleiding en ondersteuning van deze leerlingen in deze periode van onderwijs en behandeling op afstand. Meer informatie vind je op de website Dyslexie Centraal: hier.