Kwetsbare leerlingen

 

Kwetsbare jongeren en corona

 

Geen laptop voor huiswerk, geen tuin, familiaal geweld... coronavirus straft kwetsbare jongeren ongemeen hard. Voor meer info:

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/21/opinie-kwetsbare-jongeren/

 

Leerling achterstandswijk mist vaak laptop of gedegen hulp van ouders: ‘Ongelijkheid neemt toe’

Hoe bied je in een tijd van dichte scholen thuisonderwijs aan leerlingen in achterstandswijken? ,,Het is te eenvoudig om te zeggen: we mailen een lespakket. Niet iedereen heeft een computer thuis.” Voor meer info:

https://www.topics.nl/leerling-achterstandswijk-mist-vaak-laptop-of-gedegen-hulp-van-ouders-ongelijkheid-neemt-toe-a14180360ad/d1ee985983bbe5079167ad90a61055cd4bd8ba1caf6b9778aeabb4070121c2f4/?context=mijn-nieuws/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b8896

 

Laptops en lessen in de bieb voor leerlingen uit kwetsbare gezinnen

Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) trekt 2,5 miljoen euro uit om leerlingen uit kwetsbare gezinnen een laptop of tablet te lenen. Voor die kinderen is het lastig om thuis lessen te volgen, omdat veel scholen juist digitaal onderwijs bieden. Ook komt er hulp voor kinderen met een onveilige thuissituatie. Zij mogen in bibliotheken of op scholen lessen gaan volgen.  Voor meer info:

https://www.ad.nl/binnenland/laptops-en-lessen-in-de-bieb-voor-leerlingen-uit-kwetsbare-gezinnen~ab977c79/

 

Corona-onderwijs voor kwetsbare leerlingen. Voor meer info:

https://www.klasse.be/220246/afstandsonderwijs-kwetsbare-leerlingen/

 

Kinderombudsvrouw: haal kinderen in onveilige thuissituatie naar school. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer roept op om kinderen die hun schoolwerk niet thuis kunnen maken, naar school te laten gaan. Onder hen kunnen kinderen zitten die noodgedwongen de hele dag in een onveilige situatie zitten nu ze niet naar school kunnen. Voor meer info: 

https://www.nporadio1.nl/binnenland/22727-kinderombudsvrouw-haal-kindere...

Slob: zorgen om kinderen die van radar verdwijnen. Voor meer info:
https://www.onderwijsland.com/7/nieuws/2674/slob--zorgen-om-kinderen-die...

Zorgen in concentratiescholen: ‘We hebben sommige leerlingen al drie weken niet meer gehoord of gezien’ Voor meer info:
https://www.topics.nl/zorgen-in-concentratiescholen-we-hebben-sommige-le...