Testen Corona Remedial Teacher

Veel leden vragen zich af of ze als zzp ‘er, net als vaste medewerkers in het onderwijs, in aanmerking komen voor het testen op corona in het geval ze klachten mochten hebben en opdrachten in het basisonderwijs verrichten. Zzp’ers kunnen inderdaad getest worden onder de volgende voorwaarden:

De Rijksoverheid heeft richtlijnen opgesteld voor het testen op corona als je werkzaam bent in het basisonderwijs als zzp’er of als medewerker als je:

  1. Klachten hebt die op covid-19 kunnen wijzen: neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts
  2. Je hebt direct contact met kinderen

Hoe vraag ik de test aan?

  • Als remedial teacher in opdracht van school of van een andere organisatie (bijvoorbeeld Samenwerkingsverband) meld je je bij de regionale GGD.
  • Als vaste medewerker van een school meld je je bij de bedrijfsarts.

Na de test blijf je thuis totdat de testuitslag bekend is en heb je geen face-to-face contact met kinderen. Online kan je begeleiding uiteraard doorgang vinden.

Testuitslag:

  • Heb je het virus niet? Je kunt weer aan het werk.
  • Heb je het coronavirus wel? Blijf tenminste 7 dagen thuis om uit te zieken. Als je na die 7 dagen 24 uur klachtenvrij bent kun je weer aan het werk. De GGD houdt contact over de maatregelen die voor jou en je huisgenoten gelden.

De kosten voor de test worden gedekt door de overheid.

Uitsluitend particulier opdrachtgevers

Heb je alleen particuliere opdrachtgevers (ouders) en geen organisatie (Bijv. scholen, SWV) als opdrachtgever? Dan kom je niet automatisch in aanmerking, er is daar geen landelijk beleid voor opgesteld. Neem bij klachten contact op met je regionale GGD en leg uit dat je met kinderen werkt in (basis) schoolleeftijd. De GGD zal over het algemeen dezelfde lijn volgen als geldt voor remedial teachers die wel organisaties als opdrachtgevers hebben. Neem in andere gevallen contact op met je eigen huisarts.