Oefenmateriaal lezen - diverse links (bron Kees Vernooy)

Hierbij een beperkte e-mailservice die vooral gericht is op het omgaan van scholen met het coronavirus. Scholen hebben op dit moment meer aan hun hoofd dan onderwijsnieuws, omdat ze voor de leerlingen thuisonderwijs moeten realiseren. Ik verneem dat vooral scholen die met SNAPPET werken het in dat verband makkelijker hebben. Leraren kunnen namelijk zien wat kinderen thuis doen c.q. bij problemen feedback geven. Daarnaast zijn scholen enthousiast over de inzet van uitgeverijen als Zwijsen en Delubas. De scholen voelen zich door deze uitgeverijen echt geholpen, omdat ze concreet oefenmateriaal  krijgen en niet zogenaamde stappenplannen waarbij men vervolgens alles zelf moet uitzoeken. Zo kunnen de leerlingen met het verstrekte oefenmateriaal thuis doorgaan met Veilig Leren Lezen KIM en Estafette 3. Voor Estafette 2 heeft Zwijsen de Leestrainer opengesteld , zodat men daarvan ook gebruik kan maken. Zwijsen is ook druk bezig om voor taal en rekenen lessen klaar te zetten.

Voor meer info de volgende links:

. https://www.delubas.nl/nieuws/afstandsonderwijs/

. https://www.zwijsen.nl/in/thuislessen

. https://www.uitgeverijzwijsen.be/oefenbundels

. https://www.zwijsen.nl/sites/zwijsen/files/oefensoftware_bij_het_leren_lezen_hoe_zet_je_het_in_en_wat_levert_het_op_-_edile_onderzoeksrapport_2017.pdf

 

In de praktijk doen zich echter wel problemen voor, nl. met de ondersteuning van anderstalige leerlingen en door de aanwezigheid van laaggeletterde ouders. Scholen kiezen er dan vaak voor deze kinderen op school te helpen.

 

Eureka YouTube instructiefilmpjes. Welk aanbod vind je nu al?

Rekenen basisonderwijs: YouTube-overzicht Rekenen | RekenTrapperS

Spelling basisonderwijs: YouTube-overzicht Taal | Als Spelling een Kwelling Is

Frans werkwoorden vervoegen: YouTube-overzicht Frans

Een instructiefilm legt uit en doet voor. Je vindt via de linken hoe je met die filmpjes kan werken en leren. Heel bruikbaar voor nieuwe instructies. Ook bruikbaar om stappenplannen en instructies te automatiseren en in te oefenen.

https://mailchi.mp/6cc85bdc3d23/kom-je-naar-onze-vakantiecursus-1388679?e=bdcd5781e1