Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen

De Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen is vanaf nu beschikbaar. De scan is een online zelfevaluatie-instrument dat als startpunt kan dienen voor duurzame verbeterslagen in de preventieve aanpak in groep 1 en 2. De resultaten van de scan bieden aanknopingspunten voor gesprekken, maken ontwikkelpunten zichtbaar en helpen om doelen voor een verbetertraject te formuleren en te evalueren. Het instrument bestaat uit een handleiding en een vragenlijst met stellingen die online en in teamverband kunnen worden ingevuld. Ook voor remedial teachers die betrokken zijn bij het beleid of van een basisschool of behandeling van leerlingen een zeer bruikbaar instrument. Een Dyslexiescan voor het voortgezet onderwijs zal binnenkort ook beschikbaar zijn.

Nieuwsgierig? Lees hier meer over de scan: https://dyslexiecentraal.nl/doen/materialen/scan-preventieve-aanpak-lezen-en-spellen