Welke onderwijstools kan ik gebruiken in mijn online begeleiding?

Door verschillende uitgeverijen wordt tijdelijk gratis onderwijsmateriaal online ter beschikking gesteld. Zie de volgende links, we zullen deze steeds aanvullen. Deel hieronder vooral ook je eigen tips, zodat we van elkaar blijven leren!

 

  • Lexima stelt gratis gebruik van Flits! Tutorlezen, Bloon en AnlineaOnline beschikbaar tot 1 mei 2020. Meer informatie vind je hier. LET OP: Het betreft een proefperiode tot 1 mei, daarna gaat automatisch een jaarcontract in werking en bent u abonnementsgelden  verschuldigd. Opzeggen kan gratis gedurende de proefperiode VOOR  1 mei 2020.
  • Oefeningen spelling en werkwoordspelling op jufmelis.nl (tijdelijk gratis)

 

AVG 

ZIJN DE TOOLS en APPS die je inzet voor ONLINE RT VEILIG?

 

Om te beoordelen of een TOOL voldoet aan de privacy-eisen en veilig met je informatie omgaat kun je de Privacy-quickscan applicaties van Kennisnet gebruiken. De quickscan geeft geen goed of fout lijst, maar geeft een eerste overzicht van belangrijke privacy-kenmerken van de applicaties. De scan is bedoeld voor scholen, maar is ook voor de remedial teaching praktijk zeer bruikbaar. De tools worden beoordeeld aan de hand van 5 criteria:

1. Verwerking persoonsgegevens leerlingen

2. Ondertekening privacyconvenant

3. Afsluiten van een verwerkersovereenkomst

4. Verwerking van data in de EER

5. Data delen met derden voor commerciële doeleinden

De scan vind je hier: https://www.lesopafstand.nl/privacy-quickscan-applicaties/

 

APPs

Wil je weten of een app die je inzet voldoet als het gaat om de informatiebeveiliging en privacy in het onderwijs? Doorloop de Kennisnet Appchecker om bewust te worden van de privacyrisico’s aan de hand van vragen die je gesteld worden. De Appchecker is eveneens bedoeld voor scholen, maar ook bruikbaar in de RT praktijk. De Appchecker geeft je een advies aan de hand van de uitkomsten: https://aanpakibp.kennisnet.nl/appchecker/

Voor meer informatie over privacy en beveiliging, kijk op: https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/privacy-en-beveiliging/