Welke tips geeft de Rijksoverheid voor onderwijsmateriaal

Kennisnet heeft in samenwerking met het ministerie van OCW en de verschillende onderwijsorganisaties in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs, het platform lesopafstand.nl ontwikkeld. De website  helpt om onderwijs te kunnen blijven geven.

Voor tips PO: https://po.lesopafstand.nl/

Voor tips VO: https://vo.lesopafstand.nl/

Voor tips MBO: https://mbo.lesopafstand.nl/