Onderwijsnieuws door Dhr. Kees Vernooy

1.Het beleid

Minister Slob ziet toegevoegde waarde online lesgeven. Voor meer info:

https://onderwijs.cnvconnectief.nl/nieuws/minister-slob-ziet-toegevoegde-waarde-online-lesgeven/

 

Opnieuw extra geld voor devices en onderwijs op afstand

Minister Slob (onderwijs) trekt nog eens 3,8 miljoen euro uit om leerlingen te ondersteunen die thuis lessen volgen maar hiervoor geen laptop of tablet tot hun beschikking hebben. Daarmee kunnen 11.500 leerlingen in het po, vo en mbo worden ondersteund. Met de 2,5 miljoen euro die de minister eind maart beschikbaar stelde, werden al bijna zevenduizend leerlingen aan een device geholpen. Voor meer info:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/04/opnieuw-extra-geld-voor-devices-en-onderwijs-op-afstand

Onderwijs gaat stap voor stap open

Het gaat goed met de bestrijding van het coronavirus, waardoor het onderwijs stap voor stap in Nederland open kan. Leerlingen in het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (vso) gaan per 2 juni weer naar school. Het primair onderwijs gaat op 8 juni volledig open.

Voor meer info:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/19/onderwijs-gaat-stap-voor-stap-open

 

Basisscholen en kinderopvang begin juni weer helemaal open

De basisscholen en de kinderopvang kunnen op 8 juni weer helemaal open. Dat bevestigt premier Rutte vanavond op de persconferentie. Op 2 juni gaat het voortgezet onderwijs weer open, zij het in beperkte vorm. Dat geldt ook voor het voortgezet speciaal onderwijs. Voor meer info:

https://www.ad.nl/politiek/basisscholen-en-kinderopvang-begin-juni-weer-helemaal-open~a227e74f/

 

Kabinet moet niet lijdzaam toezien dat ouders leerlingen thuishouden

Het kabinet helpt zwakke leerlingen, maar treedt niet op tegen ouders die hun kinderen thuis houden. Voor meer info:

https://www.topics.nl/kabinet-moet-niet-lijdzaam-toezien-dat-ouders-leerlingen-thuishouden-a14387230vk/3ad3eb16b9628e2c3cbf7a03eb973ba21b8e3b4e6fc6fd2a33135c16f4c05632/?context=mijn-nieuws/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b8896

2. Corona en de school

93 procent van de leerkrachten weer voor de klas

93 procent van de basisschoolleerkrachten staat vanaf 11 mei weer voor de klas. 4 procent gaat niet lesgeven en 3 procent twijfelt nog. Dat blijkt uit een onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek & Advies en het AD onder 1.250 leerkrachten. Voor meer info:

https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-uit-het-jeugdveld/2020/93-procent-van-de-leerkrachten-weer-voor-de-klas?bron=rss

 

Een derde van de leraren vindt heropenen basisscholen ‘onverantwoord’

Ruim een derde van de basisschoolleraren vindt het onverantwoord om vanaf 11 mei weer voor de klas te staan. Leerkrachten vinden dat het kabinet het RIVM-onderzoek naar de besmettingsrisico's van jongeren had moeten afwachten. Bovendien zijn ze bang zelf besmet te raken of hun leerlingen te besmetten. Voor meer info:

https://www.ad.nl/binnenland/een-derde-van-de-leraren-vindt-heropenen-basisscholen-onverantwoord~a6698f16/

 

‘Ik ga voor de klas, maar denk niet: hiep, hiep, hoera’

Vol enthousiasme, maar ook met grote tegenzin gaan basisschoolleraren vanaf 11 mei weer voor de klas. Voor meer info:

https://www.topics.nl/-ik-ga-voor-de-klas-maar-denk-niet-hiep-hiep-hoera-a14344245ad/913eaf920a54c0d69924f6b1c77f3fa4486ccd1404f88e8abcce9145c18dbabe/?context=mijn-nieuws/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b8896

 

Een tijdje gewoon onderwijs missen is niet perse erg …

John Hattie, de bekende onderwijsonderzoeker uit Nieuw-Zeeland, heeft daar een artikel over geschreven waarin hij zich baseert op een aantal internationale onderzoeken. De Nederlandse vertaling van zijn hele artikel is hier te vinden. Hattie vergelijkt het aantal uren dat in verschillende landen jaarlijks aan kinderen les wordt gegeven. Volgens Hattie heeft van alle landen (waarvan gegevens worden verwerkt in het PISA-onderzoek) Australië een van de langste schooldagen en schooljaren van alle landen. Wanneer we volgens Hattie één semester van tien weken zouden afschaffen, dan heeft Australië toch nog méér schooltijd dan Finland, Estland, Zuid-Korea of Zweden, landen die op de PISA-ladder allemaal beter presteren dan Australië. Maar: Kinderen, waarvan de ouders laag zijn opgeleid en die hun kinderen moeilijk in hun thuiswerk kunnen bijstaan, dreigen wel degelijk achterop te raken. Met name als het gaat om de kritische jaren waarin men begint met leren lezen (groep 3 -5) is een achterstand vaak moeilijk in te halen. Voor meer info:

https://komenskypost.nl/?p=5741

 

Hoe de heropening van de scholen uitliep op chaos

Een onduidelijk protocol. Een boze kinderopvangsector. Het opengooien van de basisscholen verloopt niet helemaal op rolletjes. Waar ging het mis? Hoe kan het beter als andere sectoren langzaam weer opstarten? Dit schrijft de Volkskrant vandaag. Voor meer info:

https://www.topics.nl/hoe-de-heropening-van-de-scholen-uitliep-op-chaos-a14362214vk/bd17979ea97d7ff23f48f59cccdb1a4df3c63a14e58c4196765e167887291594/?context=mijn-nieuws/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b8896

 

Afstandsonderwijs en de motivatie van de leerling. Een onderzoek van het Kohnstamm Instituut. De link is:

https://kohnstamminstituut.nl/wp-content/uploads/2020/04/Kennisrotonde-Afstandonderwijs-Motivatie-leerlingen.pdf

 

Terug naar school: Eerst verbinding, dan pas leerstof. Voor meer info:

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/terug-naar-school-eerst-verbinding-dan-pas-leerstof

 

Hoop voor ‘zittenblijver’: middelbare scholen laten meer leerlingen overgaan

Veel leerlingen die voor de coronacrisis dreigden te blijven zitten, zullen tóch overgaan. Voor meer info:

https://www.ed.nl/binnenland/hoop-voor-zittenblijver-middelbare-scholen-laten-meer-leerlingen-overgaan~a7790f12/

 

Waarom mogen leraren hun kleinkinderen niet knuffelen? Een blog van Paul Kirschner. Voor meer info:

https://onderzoekonderwijs.net/2020/05/08/waarom-mogen-leraren-hun-kleinkinderen-niet-knuffelen/

 

Leraren popelen om te beginnen, maar niet iedereen kan of mag al voor de klas staan.

De leerkrachten mogen na weken van videobellen eindelijk weer voor de klas staan. De meeste althans, want onderwijspersoneel dat in een risicogroep zit, moet nog altijd thuis blijven. Voor meer info:

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/618272/Leraren-popelen-om-te-beginnen-maar-niet-iedereen-kan-of-mag-al-voor-de-klas-staan

Duizenden basisschoolleraren blijven maandag thuis. Op bijna zestig procent van de basisscholen ontbreken maandag leraren. Gemiddeld drie leraren per basisschool hervatten hun werk voor de klas niet. Hoewel meer dan de helft van de leraren problemen met de vervanging voorziet, gaan de meesten er wel van uit dat parttimers, onderwijsassistenten en stagiaires de gaten vullen. Voor meer info:

https://www.ad.nl/binnenland/duizenden-basisschoolleraren-blijven-maandag-thuis~a76d4b5b/

 

Veilig terug naar school: deel jouw praktische tips.

Hoe respecteer je de contactbubbels, afstand en hygiëneregels, nu steeds meer leerlingen terug naar school gaan? Preventieadviseurs Chris Chantrain en Krista Dekoning, BS de Ooievaar en Atheneum MXM delen hun haalbare ‘hacks’ voor een veilige herstart. Voor meer info:

https://www.klasse.be/223517/veilig-terug-naar-school-praktische-tips/

 

Vakantie? Nee, basisonderwijs in Twente is druk met zichzelf opnieuw uitvinden.

Meivakantie? Niets van te merken op de basisscholen. Duizend-en-een dingen worden geregeld voor het ‘1,5 meteronderwijs’ dat maandag begint. Is er handgel? Hoe maak je zones op het plein? Dat is nog simpel. Meer ingewikkeld: leerlingen die niet mogen komen. Of leerkrachten die niet durven. Voor meer info:

https://www.tubantia.nl/enschede/vakantie-nee-basisonderwijs-in-twente-is-druk-met-zichzelf-opnieuw-uitvinden~a907176e/

 

Vakbonden in Nederland voorzichtig, anderen positief over versoepelingen onderwijs. Voor meer info:

https://nos.nl/artikel/2334461-vakbonden-voorzichtig-anderen-positief-over-versoepelingen-onderwijs.html

 

Geld voor onderwijsvernieuwing gaat nu naar leerlingen die het lastig hebben in coronatijd in Den Bosch. Voor meer info:

https://www.topics.nl/-geld-voor-onderwijsvernieuwing-gaat-nu-naar-leerlingen-die-het-lastig-hebben-in-coronatijd-in-den-bosch-a14392104ad/d1a40f669199152cb747810397e0376459686f12bf532c37e69183eaea6d5e7f/?context=mijn-nieuws/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b8896

 

Terug op school, voor wie durft

Eerste lesweek: Spanning bij ouders, leerlingen en docenten

Op basisschool De Toekomst in Slotervaart draaide het deze week niet om de inhaalslag met de lesstof, maar om het herstel van het contact met de kinderen. 'We maakten ons zorgen, omdat je de telefoon niet opnam.' Voor meer info:

https://www.topics.nl/terug-op-school-voor-wie-durft-a14393897parool/5a237cba7ff9a7016dd40b15c781434bf1b4101e26944b097b5fa5803f5c4d3c/?context=mijn-nieuws/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b8896

 

3. De medische kant van corona

GGD'en niet klaar voor meer contactonderzoek als basisscholen heropenen. Ze hebben geen idee wat er precies van hen verwacht wordt. Voor meer info:

https://nos.nl/artikel/2332841-ggd-en-niet-klaar-voor-meer-contactonderzoek-als-basisscholen-heropenen.html

 

'LERAREN MOETEN KUNNEN KIEZEN VOOR MONDKAPJES'. Voor meer info:

https://www.bnr.nl/nieuws/gezondheid/10409683/leraren-moeten-kunnen-kiezen-voor-mondkapjes

 

Personeel primair onderwijs kan zich laten testen op corona – PO. Voor meer info:

https://www.vosabb.nl/personeel-primair-onderwijs-kan-zich-laten-testen-op-corona-po/

 

Infographic: testen medewerkers kinderopvang

Basisscholen, buitenschoolse opvang, kinderdagopvang en gastouderopvang gaan vanaf 11 mei (gedeeltelijk) open. Sinds 6 mei kunnen medewerkers zich bij klachten alvast laten testen bij de GGD. Hoe gaat het testen in zijn werk? Voor meer info:

https://www.kinderopvangtotaal.nl/infographic-testen-medewerkers-kinderopvang/

Kritiek op los coronaregime Zweden neemt toe: groepsimmuniteit nog lang niet in zicht

De kritiek op het losse coronaregime in Zweden zwelt aan. Er vallen meer doden per hoofd van de bevolking dan elders in Europa en uit een eerste Zweedse studie naar groepsimmuniteit blijkt dat slechts 7,3 procent van de Stockholmers afweercellen tegen Covid-19 heeft opgebouwd. Het Zweedse RIVM beweerde eerder dat 25 procent van de Zweden al immuun was. Voor meer info:

https://www.ad.nl/buitenland/kritiek-op-los-coronaregime-zweden-neemt-toe-groepsimmuniteit-nog-lang-niet-in-zicht~af19d0e5/

Verkouden kind kan soms best naar school of opvang

Kinderen die langdurig verkouden zijn, kunnen gewoon naar de kinderopvang of school. Om te voorkomen dat zij een week of langer vanwege een snottebel moeten thuisblijven, mogen ouders om een coronatest vragen, aldus het RIVM. Voor meer info:

https://www.parool.nl/nederland/verkouden-kind-kan-soms-best-naar-school-of-opvang~b0cb9c3b/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free

 

Kinderen met aanhoudende snottebellen kunnen om coronatest vragen

Kinderen die langdurig verkoudheidsklachten hebben, kunnen gewoon naar de kinderopvang of school. Om te voorkomen dat kinderen een week of langer door snottebellen moeten thuisblijven, mogen ouders ook om een coronatest vragen. Voor meer info:

https://www.ad.nl/binnenland/kinderen-met-aanhoudende-snottebellen-kunnen-om-coronatest-vragen~a0a8abc9/

 

Limburgse basisschool is eerste met coronageval: ‘Geen paniek, zal nog wel vaker gebeuren’

Op basisschool De Veldhof in Eygelshoven blijken vier medewerkers, onder wie twee leerkrachten, besmet met corona. De eerste zieke is waarschijnlijk de bron van een cluster en zij stond met milde klachten ook nog voor de klas. Maar er is geen reden tot paniek, vindt de GGD: ‘Het zal nog wel vaker gebeuren’. Voor meer info:

https://www.topics.nl/limburgse-basisschool-is-eerste-met-coronageval-geen-paniek-zal-nog-wel-vaker-gebeuren-a14414221ad/a620986986e26606ac2e23ec7857df6789b0e7f882645c7a892a47ba9a9bed7a/?context=mijn-nieuws/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b8896

 

 

4. Corona en ouders

Vooral ouders met kleuters uitgeput door combinatie werk-kinderen. Voor meer info:

https://www.demorgen.be/nieuws/vooral-ouders-met-kleuters-uitgeput-door-combinatie-werk-kinderen~b004fa4c/

Kwart van de ouders vindt heropenen basisscholen op 11 mei onverantwoord: 'Mijn kind is geen proefkonijn'. Voor meer info:

https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/kwart-van-de-ouders-vindt-heropenen-basisscholen-op-11-mei-onverantwoord-mijn-kind-is-geen-proefko/

 

Help ouders hun kind voorbereiden op de heropstart. Voor meer info:

https://www.klasse.be/223610/help-ouders-hun-kind-voorbereiden-op-de-heropstart/

 

Kunnen de scholen eigenlijk wel veilig open, of worden het ‘superverspreiders’?

Heel Europa worstelt met een van de belangrijkste onderdelen van het heropstarten van de maatschappij: de scholen. Is het veilig of worden de scholen de nieuwe ‘superverspreiders’ van de coronacrisis? Voor meer info:

https://www.topics.nl/kunnen-de-scholen-eigenlijk-wel-veilig-open-of-worden-het-superverspreiders-a14344205ad/961269685edc26e4318e9247b9c2676d4acf70883adc5b05f7fd30b8641d0278/?context=mijn-nieuws/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b8896

Rutte wil dat kinderen inbreng leveren in crisis.

Kinderen moeten zich melden als ze kritiek of goede ideeën hebben voor het leven in tijden van corona. Die oproep deed premier Mark Rutte (VVD) dinsdagavond op de persconferentie over de versoepeling van de coronamaatregelen. Voor meer info:

https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2020/05/rutte-wil-dat-kinderen-inbreng-in-crisis-leveren-757424/

 

Rutte aan kinderen: Val je schoolhoofd lastig met 1,5 meter-oplossingen. Voor meer info:

https://www.ad.nl/politiek/rutte-aan-kinderen-val-je-schoolhoofd-lastig-met-1-5-meter-oplossingen~a9027a69/

 

Opinie: Slob zorgt zélf voor verwarring bij ouders

Niet de scholen, maar minister Slob en premier Rutte zorgden voor veel onrust bij ouders door eerst vrijheid te bieden en zich er vervolgens toch mee te bemoeien, betoogt Tonnie Konings in de Volskrant. Voor meer info:

https://www.topics.nl/opinie-slob-zorgt-zelf-voor-verwarring-bij-ouders-a14401356vk/a811305d15d9638fde2593a9eeea3086c7879cdb4c628954325dec72cacf9700/?context=mijn-nieuws/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b8896

5. Ziekteverzuim leraren

CBS: forse toename ziekteverzuim onderwijspersoneel. Voor meer info:

https://www.onderwijsland.com/7/nieuws/2766/cbs--forse-toename-ziekteverzuim-onderwijspersoneel.html?utm_campaign=mail-200508&utm_medium=email&utm_source=mailchimp&utm_content=news-2766

6. Lesgeven en leren

Ondanks corona, een onderzoek over het belang van goed lesgeven. Researcher Behind ‘10,000-Hour Rule’ Says Good Teaching Matters, Not Just Practice. But Ericsson’s research suggests that someone could practice for thousands of hours and still not be a master performer. Kortom: veel praktijkervaring is geen garantie voor goed lesgeven!. Voor meer info:

https://www.edsurge.com/news/2020-05-05-researcher-behind-10-000-hour-rule-says-good-teaching-matters-not-just-practice

7. Basisvaardigheden

Online oefenen van technisch lezen van woorden met BOUW (zie bijgevoegd).

Een belangrijk artikel over lezen is van Elsje van Bergen e.a.. Op basis van hun onderzoek kan worden gezegd: scholen zorg er voor dat kinderen in groep 3 en 4 goed vloeiend leren lezen. Dan leg je een fundament voor het latere begrijpend lezen. Does reading a lot lead to better reading skills, or does reading a lot follow from high initial reading skills? The authors present a longitudinal study of how much children choose to read and how well they decode and comprehend texts. This is the first study to examine the codevelopment of print exposure with both fluency and comprehension throughout childhood using autocorrelations. Print exposure was operationalized as children’s amount of independent reading for pleasure. Two hundred children were followed from age 5 to age 15. Print exposure was assessed at ages 5, 7, 8, 9, and 13.

De link naar het artikel is:

https://ila.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/rrq.309

 

Onlinetoets vraagt veel van school én docent. Voor meer info:

https://www.topics.nl/onlinetoets-vraagt-veel-van-school-en-docent-a14406778tubantia/e44313dc10dc25b90ac8d90ee49115df9ff8dc1afc4f239b56bc2dc9b5f775e8/?context=mijn-nieuws/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b8896

 

Hoezoe is het lettertype Dyslexie beter? Een artikel van Sanne Kuster, Tom Braams en Anna M.T. Bosman. Voor meer info:

http://www.annabosman.eu/documents/KusterEtal2012.pdf

 

Veel artikelen over taal en lezen, waaronder zeer recente artikelen,  zijn te vinden op de site van Nancy Frey. De link naar die site is:

https://muckrack.com/nancy-frey/articles

 

The Skill, Will, and Thrill of Reading Comprehension van Douglas Fisher and Nancy Frey. Voor meer info:

http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/feb20/vol77/num05/The-Skill,-Will,-and-Thrill-of-Reading-Comprehension.aspx?utm_source=marketing&utm_medium=email&utm_term=literacy&utm_content=EL&utm_campaign=EL-February2020NewIssue-020720

 

8. Corona en overgaan

Ouders beslissen of hun kind blijft zitten of overgaat naar de volgende klas

Overgaan met vijf tekorten? Het kan. Er zijn middelbare scholen die dit jaar een dringend advies afgeven, maar waar uiteindelijk ouders beslissen of hun kind blijft zitten of overgaat naar de volgende klas.

https://www.ad.nl/binnenland/ouders-beslissen-of-hun-kind-blijft-zitten-of-overgaat-naar-de-volgende-klas~a11c542c/

 

'Lijkt mij dat de school bepaalt of een kind overgaat', zegt een ouder. Voor meer info:

https://www.topics.nl/-lijkt-mij-dat-de-school-bepaalt-of-een-kind-overgaat-a14412800ad/2e369dc95c6c86786afba3b7b290fca5b416dea3332e8be3b04f96f9ece2d7b8/?context=mijn-nieuws/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b8896

 

Update 6 juni

E-mailservice Onderwijsnieuws 6 juni door: 

Bron: Dr. Kees Vernooy
Lector emeritus Effectief taal- en leesonderwijs
Schoolverbeteringsdeskundige
Expertisebureau Effectief Onderwijs

 

Basisscholen gaan zoals gepland op 8 juni in Nederland  helemaal open

Basisscholen, die nu nog met halve bezetting open zijn, kunnen vanaf 8 juni weer álle schooldagen álle leerlingen ontvangen. Het kabinet ziet geen reden om het eerdere besluit om de scholen te heropenen terug te draaien. Voor meer info:

https://www.ad.nl/politiek/basisscholen-gaan-zoals-gepland-op-8-juni-helemaal-open~abc4c3af/

Alida Oppers nieuwe inspecteur-generaal van het Onderwijs

Alida Oppers wordt per 1 september 2020 inspecteur-generaal van het Onderwijs bij de Inspectie van het Onderwijs. De ministerraad heeft ingestemd met haar benoeming. Ze volgt Monique Vogelzang op, die sinds 1 april behalve als inspecteur-generaal Onderwijs ook werkzaam is als directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio’s bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Voor meer info:

https://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuws/2020/05/29/alida-oppers-nieuwe-inspecteur-generaal-van-het-onderwijs

 

Aanpassing inspectietoezicht in Nederland tot de zomervakanties (update).

De maatregelen van het kabinet in verband met de coronacrisis van 21 april jl. leiden op dit moment niet tot nadere aanpassing van het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. Voor meer info:

https://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuws/2020/04/22/aanpassing-inspectietoezicht-tot-de-zomervakanties

 

De scholen gaan weer open: ‘Een risico van nul bestaat niet’. Voor meer info:

https://www.topics.nl/de-scholen-gaan-weer-open-een-risico-van-nul-bestaat-niet-a14441461parool/808ee12776cb082691cf4c8640e1fd1a41b3a08dbfeab5202635734bc43d4c27/?context=mijn-nieuws/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b8896

 

Wat het onderwijs leert in crisistijd: negen lessen. Voor meer info:

https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2020/wat-het-onderwijs-leert-in-crisistijd-negen-lessen~v386224/

 

Haagse basisschool dicht vanwege mogelijke uitbraak coronavirus

Basisschool De Springbok in de Haagse wijk Transvaal heeft vandaag de deuren gesloten vanwege een mogelijke uitbraak van het coronavirus. Dat bevestigt een woordvoerder van het bestuur van De Haagse Scholen (DHS), waar de basisschool onderdeel van uitmaakt. Voor meer info:

https://www.ad.nl/den-haag/haagse-basisschool-dicht-vanwege-mogelijke-uitbraak-coronavirus~a0849435/

 

Basisschool in Den Haag sluit vanwege coronabesmetting bij twee leraren

500 leerlingen naar huis gestuurd: leraren besmet, school dicht. Voor meer info:

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5141826/basisschool-springbok-den-haag-coronavirus-covid19-besmet

https://nos.nl/artikel/2336041-basisschool-in-den-haag-sluit-vanwege-coronabesmetting-bij-twee-leraren.html

 

Nieuwe besmetting: volledige heropening basisschool De Veldhof ongewis

Het is nog ongewis of de geplande (volledige) heropening van basisschool De Veldhof in Eygelshoven op maandag doorgaat. Er is een nieuwe besmetting geconstateerd bij een vijfde leerkracht op de school. Voor meer info:

https://www.topics.nl/nieuwe-besmetting-volledige-heropening-basisschool-de-veldhof-ongewis-a14453908ad/801a8204052090210bb42a5f6e63a577824525cf221947e4d52d3c23ebda6f65/?context=mijn-nieuws/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b8896

 

Amsterdamse jeugd kan hele zomer corona-achterstanden inhalen

De gemeente Amsterdam organiseert tussen 4 juli en 16 augustus een uitgebreid programma van zomerscholen, sport- en culturele activiteiten voor kinderen en jongeren tot 23 jaar. Voor meer info:

https://www.topics.nl/amsterdamse-jeugd-kan-hele-zomer-corona-achterstanden-inhalen-a14454063ad/95025757a7b55203c642ad7ff917800cbff73aa8be080b27279acbe0d15f936c/?context=mijn-nieuws/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b8896

Kinderen met snotneus mogen weer naar school en kunnen coronatest doen. Voor meer info:

https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5130541/kinderen-snotneus-naar-school-corona-test-verkouden-snottebel

 

RIVM: ‘Kinderen spelen beperkte rol in verspreiding coronavirus’. Voor meer info:

https://www.kinderopvangtotaal.nl/rivm-kinderen-spelen-beperkte-rol-in-verspreiding-coronavirus/

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5141896/rivm-gezinsonderzoek-coronavirus-kinderen-volwassenen-besmetting

 

Verdubbeling geconstateerde besmettingen sinds beleid in Nederland ook ‘testen, testen, testen’ is. Voor meer info:

https://www.ad.nl/binnenland/verdubbeling-geconstateerde-besmettingen-sinds-beleid-in-nederland-ook-testen-testen-testen-is~a29c1fa4/

 

Kinderen: minder vaak corona dan volwassenen, maar net zoveel virusdeeltjes. Voor meer info:

https://www.ad.nl/binnenland/kinderen-minder-vaak-corona-dan-volwassenen-maar-net-zoveel-virusdeeltjes~a094a5d4/

Meer kwetsbare kinderen zichtbaar geworden door corona.

Door de coronacrisis zijn er meer kwetsbare kinderen zichtbaar geworden op basisscholen en in het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit een landelijke peiling onder leraren en zorgcoördinatoren van het onderzoeksprogramma De Monitor en DUO. Voor meer info:

https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/onderwerpen/59505-2020-06-01-meer-kwetsbare-kinderen-zichtbaar-geworden-door-corona

 

'Coronacrisis zorgt voor meer zicht op kwetsbare leerlingen'. Voor meer info:

https://www.onderwijsland.com/7/nieuws/2826/coronacrisis-zorgt-voor-meer-zicht-op-kwetsbare-leerlingen.html?utm_campaign=mail-200602&utm_medium=email&utm_source=mailchimp&utm_content=news-2826

 

Gun leerlingen een objectief oordeel, schrijft Aleid Truijens in de Volkskrant. Die mensen heb je dus altijd, die bij ellende onmiddellijk ‘een kans’ ruiken, om iets te promoten wat voorheen kansloos was. Het afschaffen van het centrale eindexamen bijvoorbeeld. Voor meer info:

https://www.topics.nl/gun-leerlingen-een-objectief-oordeel-a14434758vk/bcee0d9d66f189821353540d080b63bf63cd86476a61d62775083871adfe1cb3/?context=mijn-nieuws/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b8896

Afkomst is ook in Nederland op vele momenten een beslissende factor. De Inspectie van het Onderwijs sprak niet over racisme of discriminatie toen zij in 2016 alarm sloeg over de groeiende kansenongelijkheid in het basisonderwijs. Wel stelden de inspecteurs vast dat leerlingen met gelijke prestaties steeds vaker op verschillende niveaus in het voortgezet onderwijs terechtkomen. En dat het diploma van hun ouders hierbij steeds belangrijker wordt. Voor meer info:

https://www.topics.nl/afkomst-is-ook-in-nederland-op-vele-momenten-een-beslissende-factor-a14458107vk/d8d197a0d0ae030f8cb7857ccd2454aae6561e83cd6c24a7ea0e9673b7fe9488/?context=mijn-nieuws/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b8896

 

Evaluatie Passend Onderwijs: verschuiving van leer- naar gedragsproblemen. Voor meer info:

https://www.verus.nl/actueel/nieuws/evaluatie-passend-onderwijs-verschuiving-van-leer-naar-gedragsproblemen