Kwaliteitsregister LBRT

 

LBRT Kwaliteitsregister
Naast het lidmaatschap van de LBRT kan de remedial teacher worden opgenomen in het kwaliteitsregister. Ieder lid dat voldoet aan de gestelde voorwaarden kan opgenomen worden in het kwaliteitsregister van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers. De Commissie Registratie (onafhankelijk) en het bureau van de LBRT toetsen of een lid voldoet aan de voorwaarden. De LBRT kan daarmee garant staan voor de kwaliteit van de in het kwaliteitsregister opgenomen remedial teachers. Opname in het kwaliteitsregister is altijd persoonsgebonden.
 

Voor leden met een 'oude' (basis)registratie geldt een overgangsregeling. Deze vind je hier.

 

Kwaliteitsregister 2020 (goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering op 1 juli 2020) schematisch weergegeven:

LBRT Registratie
De LBRT Registratie wordt toegekend aan professionals die voldoen aan de opleidingseisen van de LBRT voor remedial teaching en heeft een geldigheidsduur van vijf jaar.

Registratie Generalist
De registratie Generalist wordt toegekend aan professionals die hun kennis en vaardigheid op het gebied van remedial teaching hebben laten toetsen door de registratiecommissie van de LBRT. Deze commissie bestaat uit onafhankelijke leden afkomstig uit het onderwijs- en werkveld. Remedial teachers in dit register worden vermeld op onze website met de aanvullende vermelding voor primair onderwijs (PO) of voortgezet onderwijs (VO)

Registratie Specialist
De registratie Specialist wordt toegekend als de aanvrager aantoonbare expertise heeft opgebouwd op een specifiek gebied als bijvoorbeeld leesproblemen en dyslexie of rekenproblemen en dyscalculie. Het betreffende specialisme wordt als aanvullende informatie vermeld op de website.

LBRT Registratie in opleiding (in ontwikkeling)

Indien een lid niet voldoet aan de voorwaarden voor de LBRT Registratie, maar de wens heeft geregistreerd te worden, is het mogelijk te kiezen voor de LBRT Registratie i.o. Doel van de LBRT Registratie i.o. is leden te begeleiden en op te leiden om de vaardigheden en kennis te verwerven die nodig zijn om te komen tot de LBRT Registratie. Deze vorm van registratie wordt nader uitgewerkt. Informatie hierover volgt.

 

In de blokken hieronder vind je meer informatie over de verschillende vormen van de LBRT Kwaliteitsregistratie en de bijbehorende documenten.

Vragen en antwoorden over het LBRT Kwaliteitsregister vind je hier.