LBRT Registratie

Voordelen LBRT Registratie Remedial Teacher

 • Erkenning van de kwaliteit en vaardigheden van de individuele remedial teacher.
 • Weergave van contactinformatie of link van de praktijk op de website van de LBRT (gedeeltelijk betaald).
 • Vergoeding bij zorgverzekeringen (momenteel alleen bij Zorg en Zekerheid).
 • Vrijwillige deelname collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
 • Uitwisselen van kennis op landelijk en regionaal niveau.
 • Mogelijkheid tot het voeren het LBRT Registratie logo op de eigen website en andere uitingen.
 • Mogelijkheid tot het bestellen van het muurschild met het logo van de LBRT (betaald).
 • Er kan aanspraak gemaakt worden op de Klachtenprocedure van de LBRT.
 • Gebruikmaken van de gedragscode van de LBRT.

 

Voordelen voor ouders, leerlingen, scholen en samenwerkingsverbanden om te werken met een geregistreerd remedial teacher

 • Een remedial teacher waarvan de kwaliteit en vaardigheden door de LBRT getoetst en erkend zijn.
 • Een remedial teacher die zijn kwaliteit en vaardigheden onderhoudt door permanente educatie.
 • Er kan aanspraak gemaakt worden op de Klachtenprocedure van de LBRT.
 • De garantie dat de remedial teacher de Gedragscode van de LBRT hanteert.
 

Voorwaarden LBRT Registratie

 1. Master (S)EN diploma behaald met ten minste 3 modules op het gebied van leren of een gelijkwaardig door de NVAO/LBRT geaccrediteerde opleiding. Deze opleidingen vind je hier.
   
 2. Ten minste 200 uur werkervaring als remedial teacher in het onderwijs of eigen praktijk. Aan te tonen door:
  a. Werkgeversverklaring (bij loondienst) - een verklaring van uren, geen loongegevens of
  b. Uittreksel KvK

   
 3. Recente VOG (verklaring omtrent gedrag), maximaal 6 maanden oud. Een VOG aanvragen kan op twee manieren:
  • via je werkgever
  • direct bij de gemeente: gebruik dan dit aanvraagformulier. Print het formulier uit, vul de gegevens op de eerste pagina van dit formulier in. Je maakt een afspraak bij de afdeling Burgerzaken bij de gemeente waar je staat ingeschreven en dien hier het ingevulde aanvraagformulier in. De VOG kost € 41,35. Je betaalt dat bedrag aan de Gemeente wanneer je het aanvraagformulier indient. Je ontvangt de VOG per post. 

  Meer informatie over de VOG vind je op de website van de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

   
 4. Je bent reeds lid van de LBRT.
         
 5. Opname in het LBRT Kwaliteitsregister is persoonsgebonden en niet praktijk- of school gebonden.
   
 6. De LBRT Registratie heeft een geldigheidsduur van vijf jaar.

 

Toelichting Voorwaarden LBRT Registratie

Ad a)

 • De lijst met Master (S)EN met ten minste drie modules op het gebied van leren of een gelijkwaardig geaccrediteerde opleiding vind je hier.
 • Opleidingen die niet op de lijst vermeld staan kunnen door leden ter toetsing voorgelegd worden aan de Commissie Registratie. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht.


Ad b ii)

 • Minimaal 4 keer per jaar vindt intensieve controle plaats of kandidaten voor de LBRT registratie daadwerkelijk voldoen aan de uren-eis. Niet bij iedere kandidaat vindt de intensieve controle plaats, er wordt een steekproef genomen. De uren kunnen in het geval van de intensieve controle aangetoond worden door contracten met scholen en of samenwerkingsverbanden, het overleggen van de administratie, of een accountantsverklaring.
 • In het jaarverslag wordt opgenomen hoeveel steekproeven gedaan zijn en wat de uitslag daarvan geweest is.
 • Jaarlijks evalueert de Commissie Registratie en het bestuur de regel van het steekproefsgewijs onderzoeken en of er voldaan wordt aan de gestelde 200-uren eis. Waar nodig stelt het bestuur dit bij. Daarover wordt verslag gedaan in het jaarverslag. 


Kosten LBRT Registratie

Kosten eerste registratie: € 95,00. 

 

LBRT Registratie aanvragen

Wilt u de LBRT Registratie aanvragen?  Download het Aanvraagformulier en stuur het volledig ingevuld en ondertekend mét de bijlagen digitaal naar bureau@lbrt.nl