LBRT Registratie in opleiding (nog in ontwikkeling)

Onderstaande informatie is niet geheel compleet. Nadere informatie volgt.

LBRT Registratie in opleiding

Indien een lid niet voldoet aan de voorwaarden voor de LBRT Registratie, maar de wens heeft geregistreerd te worden, is het mogelijk te kiezen voor de LBRT Registratie i.o. Doel van de LBRT Registratie i.o. is leden te begeleiden en op te leiden om de vaardigheden en kennis te verwerven die nodig zijn om te komen tot de LBRT Registratie.

  1. Toegang tot de LBRT Registratie i.o. is mogelijk als aan bepaalde opleidingseisen wordt voldaan.
  • Geaccrediteerde opleidingen hiervoor worden vastgesteld door de Commissie Registratie en gepubliceerd op de website.
  1. Tijdens de LBRT Registratie i.o. worden opleidingen/cursussen gevolgd om de voor LBRT Registratie benodigde kennis en vaardigheden te verwerven.
  • De Commissie Registratie adviseert welke cursussen hieraan voldoen en welke vaardigheden ontwikkeld kunnen worden en stelt samen met de Remedial Teacher Registratie i.o. een opleidingstraject op.
  1. Duur van de LBRT Registratie i.o. is maximaal drie jaar.
  2. Tijdens de LBRT Registratie i.o. wordt supervisie geboden. De leidraad hiervoor wordt opgesteld door de Commissie Registratie (volgt nog).
  3. De Remedial Teacher i.o. kan in de periode van opleiding de naam LBRT Registratie i.o. of LBRT Geregistreerd Remedial Teacher i.o. voeren op website en andere uitingen.