Nieuws

Best Practice van de week
vrijdag 05 juni 2020

Best practice van de week is Lisette Castelein over hoe zij haar succesformule ‘Leren met hoofd, hart én lijf’ online vormgeeft. Lisette werkt als remedial teacher en kindercoach in haar eigen praktijk: Praktijk Lisette Castelein. Lees er alles over op https://www.lbrt.nl/leden/best-practice-van-de-week. Heb je vragen voor Lisette? Stel ze onder dit bericht op Facebook of LinkedIn of via bureau@lbrt.nl en Lisette geeft je zelf antwoord.

Lees meer
SUBSIDIEREGELING INHAAL- en ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA ACHTERSTAND door CORONA
dinsdag 02 juni 2020

De Subsidieregeling Extra Ondersteuning van Ministerie van OCW is bedoeld voor scholen om extra ondersteuning te kunnen inkopen voor leerlingen die achterstand hebben opgelopen als gevolg van de sluiting van scholen door corona.

SUBSIDIEBEDRAG

Maximaal wordt 900 euro per leerling verstrekt (PO,VO, SO). Het totale bedrag dat beschikbaar is voor subsidie PO is 51 miljoen, voor het VO 32,5 miljoen (zie stroomschema’s).

SUBSIDIEAANVRAAG tot en met 21 JUNI door SCHOOL

Lees meer
woensdag 27 mei 2020

NRO heeft op verzoek van het Ministerie van Onderwijs de Wet op het Passend Onderwijs geëvalueerd. Vandaag werden de resultaten gepresenteerd.

Lees meer
NIEUW! Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen
dinsdag 26 mei 2020

De Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen is vanaf nu beschikbaar. De scan is een online zelfevaluatie-instrument dat als startpunt kan dienen voor duurzame verbeterslagen in de preventieve aanpak in groep 1 en 2. De resultaten van de scan bieden aanknopingspunten voor gesprekken, maken ontwikkelpunten zichtbaar en helpen om doelen voor een verbetertraject te formuleren en te evalueren. Het instrument bestaat uit een handleiding en een vragenlijst met stellingen die online en in teamverband kunnen worden ingevuld.

Lees meer