Nieuws

Nieuw: Dyslexiescan Voortgezet Onderwijs
maandag 29 juni 2020

Het Stimuleringsprogramma heeft De Dyslexiescan Voortgezet Onderwijs ontwikkeld. De scan is een online zelfevaluatie-instrument dat als startpunt kan dienen voor duurzame verbeterslagen in de begeleiding van leerlingen met lees-, spellingproblemen en dyslexie. Deze scan vervangt de Dyslexiemonitor en Quickscan Dyslexie voor het VO. De resultaten van de scan bieden aanknopingspunten voor gesprekken, maken ontwikkelpunten zichtbaar en helpen om doelen voor een verbetertraject te formuleren en te evalueren.

Lees meer
HET ONDERWIJS GAAT VERDER OPEN
donderdag 25 juni 2020

In de persconferentie van 24 juni is bekendgemaakt dat VANAF 1 JULI geldt:

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt ook op de kinderopvang en het basisonderwijs.

Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt voor alle leerlingen (ongeacht leeftijd) op de middelbare scholen, die na de zomervakantie weer volledig open gaan; de 1,5 meter tussen leerling en onderwijspersoneel blijft wel van kracht.

Lees meer
Best Practice van de week
vrijdag 12 juni 2020

Best practice van de week is Daphne van de Werken over hoe zij LOOM (instructie)video’s heeft gemaakt en gebruikt in de afgelopen Corona weken. Daphne van de Werken werkt als remedial teacher, Brain Gym® instructeur en weerbaarheidstrainer in haar eigen praktijk Onderwijspraktijk Werkbaar in Schiedam. Daarnaast is zij werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs. Lees er alles over op https://www.lbrt.nl/leden/best-practice-van-de-week. Heb je vragen voor Daphne?

Lees meer
SUBSIDIEREGELING INHAAL- en ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA ACHTERSTAND door CORONA
dinsdag 02 juni 2020

De Subsidieregeling Extra Ondersteuning van Ministerie van OCW is bedoeld voor scholen om extra ondersteuning te kunnen inkopen voor leerlingen die achterstand hebben opgelopen als gevolg van de sluiting van scholen door corona.

SUBSIDIEBEDRAG

Maximaal wordt 900 euro per leerling verstrekt (PO,VO, SO). Het totale bedrag dat beschikbaar is voor subsidie PO is 51 miljoen, voor het VO 32,5 miljoen (zie stroomschema’s).

SUBSIDIEAANVRAAG tot en met 21 JUNI door SCHOOL

Lees meer