Nieuws

SUBSIDIEREGELING INHAAL- en ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA ACHTERSTAND door CORONA
dinsdag 02 juni 2020

De Subsidieregeling Extra Ondersteuning van Ministerie van OCW is bedoeld voor scholen om extra ondersteuning te kunnen inkopen voor leerlingen die achterstand hebben opgelopen als gevolg van de sluiting van scholen door corona.

SUBSIDIEBEDRAG

Maximaal wordt 900 euro per leerling verstrekt (PO,VO, SO). Het totale bedrag dat beschikbaar is voor subsidie PO is 51 miljoen, voor het VO 32,5 miljoen (zie stroomschema’s).

SUBSIDIEAANVRAAG tot en met 21 JUNI door SCHOOL

Lees meer
woensdag 27 mei 2020

NRO heeft op verzoek van het Ministerie van Onderwijs de Wet op het Passend Onderwijs geëvalueerd. Vandaag werden de resultaten gepresenteerd.

Lees meer
NIEUW! Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen
dinsdag 26 mei 2020

De Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen is vanaf nu beschikbaar. De scan is een online zelfevaluatie-instrument dat als startpunt kan dienen voor duurzame verbeterslagen in de preventieve aanpak in groep 1 en 2. De resultaten van de scan bieden aanknopingspunten voor gesprekken, maken ontwikkelpunten zichtbaar en helpen om doelen voor een verbetertraject te formuleren en te evalueren. Het instrument bestaat uit een handleiding en een vragenlijst met stellingen die online en in teamverband kunnen worden ingevuld.

Lees meer
door Tineke Verdoes
maandag 25 mei 2020

Als opvolging van de Best practice van de week organiseert LBRT Webinars ter ondersteuning van haar leden. Een van de belangrijkste werkvormen die Tineke Verdoes inzet tijdens haar begeleiding, zowel in haar praktijk als voor de klas, is spel. Dit kan een spel zijn tijdens de begeleiding zelf, een spel ter motivatie van de rest van de sessie of een spel zijn ter afronding van een sessie. Tijdens het online lesgeven miste zij en de kinderen deze werkvorm heel erg. Ze is dan ook zo snel mogelijk gaan experimenteren met verschillende spelvormen die zeer geschikt zijn om online te doen.

Lees meer