Coronavirus

Body: 

De LBRT werkt momenteel hard om regio’s en opleiders van cursussen te ondersteunen bij het wel of niet door laten gaan van hun activiteiten en de communicatie daaromtrent. Hierbij volgen we de richtlijnen van de RIVM en de Rijksoverheid. De LBRT adviseert haar leden eveneens de richtlijnen van RIVM, GGD en Rijksoverheid te volgen.  Vanaf deze plek zullen we steeds nieuwe informatie toevoegen, die voor de zelfstandige remedial teachers van belang is in het kader van de gevolgen van het coronavirus. Daarnaast adviseren we gebruik te maken van intervisiegroepen voor het uitwisselen van informatie, het stellen van vragen en het delen van oplossingen met elkaar voor en over de ontstane situatie.

Informatie over het doorgaan en afgelastingen van cursussen, regiobijeenkomsten en de ALV vind je in de agenda op onze website. Lees meer

Remedial Teacher bij u in de buurt?

Body: 

De LBRT heeft een netwerk van remedial teachers. Er is dus altijd wel een remedial teacher bij u in de buurt. Wij hebben voor u een overzichtspagina gemaakt waarbij u op basis van postcode de geregistreerde RT'er kunt selecteren. 

Zoekt u een RT'er? 

 

 

Inge Corstiaans (Platform Mindset) laat je in dit webinar kennis maken met de enorme impact van onze overtuigingen (mindsets) en over onze mogelijkheden: zijn ze helpend of belemmeren ze je juist tijdens je leer- en ontwikkelingsproces? En hoe beïnvloed je de mindsets van de kinderen waarmee je werkt..?

Met een aantal praktische werkvormen leer je gerichter aan de slag te gaan met het aannemen van een groeimindset. Een groeimindset versterkt de mentale weerbaarheid van kinderen (0-99 jaar!) zodat er met meer plezier, welbevinden en betrokkenheid kan worden geleerd en gewerkt.

 

De Hollandse School Limited te Singapore zoekt per 1 augustus 2021

Een enthousiaste remedial teacher

voor een fulltime aanstelling

 

In verband met de coronamaatregelen houden we de ALV ook dit jaar online. Deel 2 vindt plaats op dinsdag 11 mei 2021. Op de agenda staat dan in ieder geval de jaarrekeningg van 2020 en de begroting van 2021 van de LBRT. Aanmelden kun je hier o.v.v. je lidmaatschapsnummer: https://lbrt.webinargeek.com/lbrt-alv-online-deel-2-11-mei-2021  

 

 

Start dinsdag 30 maart gaat door ONLINE

Nog enkele plaatsen beschikbaar!

In deze cursus staan lezen, spelling en dyslexie centraal. Er wordt aandacht besteed aan recente ontwikkelingen, het signaleren en diagnosticeren van leerlingen met dyslexie of lees- en/of spellingproblemen, het opzetten van een handelingsplan en het begeleiden van deze leerlingen.

Deze cursus draagt bij aan je ontwikkeling als remedial teacher. Je ontwikkelt:

- een onderzoekende houding

-het signaleren en diagnosticeren van lees- en/of spellingproblemen;

Met de cursus Eigen Praktijk van de LBRT beschik je over alle benodigde informatie om van je eigen praktijk een succes te maken!

Theaterlezen is een motiverende leesvorm, waarbij twee of meer deelnemers beurtelings hardop een tekst voorlezen vanuit verschillende personages. Deze samenleesvorm biedt gelegenheid tot het geven van leesinstructie en kan ook worden ingezet als leesinterventie. Theaterlezen is bovendien een uitnodigende en speelse manier om herhaald te lezen. De leesvorm heeft een positieve invloed op de technische leesvaardigheid, het vermogen om een tekst vloeiend te lezen, het leesbegrip en niet in de laatste plaats op het leesplezier.

In Boekies lezen leerlingen online op de computer of tablet. Hierdoor kunnen ze thuis verder lezen waar ze gebleven zijn. De aanpak van Boekies bestaat uit 8 bouwstenen die samen leiden tot het doel: iedere leerling leesmotivatie en leesplezier laten ervaren. Steeds meer onderwijsprofessionals zien de kracht van deze aanpak en zetten het in om te werken aan leesbevordering en hierdoor de leesmotivatie te vergroten.

De eerste edite van 2021 -het Jaar van de Remedial Teacher- is uit!

Een uitgave die in het teken staat van samenwerking. Een prachtig thema in het jaar van de remedial teacher. Samenwerking tussen de remedial teacher en de school, tussen school en jeugdzorg. Wil je deze uitgave ook ontvangen? Word dan lid of abonnee!  Klik voor meer informatie hier Veel leesplezier!