Coronavirus

Body: 

De LBRT werkt momenteel hard om regio’s en opleiders van cursussen te ondersteunen bij het wel of niet door laten gaan van hun activiteiten en de communicatie daaromtrent. Hierbij volgen we de richtlijnen van de RIVM en de Rijksoverheid. De LBRT adviseert haar leden eveneens de richtlijnen van RIVM, GGD en Rijksoverheid te volgen.  Vanaf deze plek zullen we steeds nieuwe informatie toevoegen, die voor de zelfstandige remedial teachers van belang is in het kader van de gevolgen van het coronavirus. Daarnaast adviseren we gebruik te maken van intervisiegroepen voor het uitwisselen van informatie, het stellen van vragen en het delen van oplossingen met elkaar voor en over de ontstane situatie.

Informatie over het doorgaan en afgelastingen van cursussen, regiobijeenkomsten en de ALV vind je in de agenda op onze website. Lees meer

Remedial Teacher bij u in de buurt?

Body: 

De LBRT heeft een netwerk van remedial teachers. Er is dus altijd wel een remedial teacher bij u in de buurt. Wij hebben voor u een overzichtspagina gemaakt waarbij u op basis van postcode de geregistreerde RT'er kunt selecteren. 

Zoekt u een RT'er? 

 

 

Schoolsupport biedt leden van de LBRT ter ondersteuning in het bieden van remedial teaching 15 % korting op de Voorlezer. De pen die praat heet De Voorlezer en biedt eindeloos veel mogelijkheden. Spectaculair zijn de mogelijkheden met de 800 ‘slimme’ stickers die je erbij krijgt. Zo’n sticker koppel je aan je Voorlezer en via de opnamefunctie spreek je je eigen teksten in. Zo plak je die sticker mét luistertekst overal waar je maar wilt: in lesboeken, in leesboeken, op toetsen, etc. Per Voorlezer is er ruimte voor 8GB aan spraakopnamen. Dat is héél veel!

TEKST OM UIT TE PRINTEN voorafgaand aan het webinar:

Klik hier op de link

ACTIE SPECIAAL VOOR LEDEN: DOOR BOUKJE TOERING

Jaargang 28/2020_3

In deze uitgave van Tijdschrift voor Remedial Teaching de volgende onderwerpen:

Het Stimuleringsprogramma heeft De Dyslexiescan Voortgezet Onderwijs ontwikkeld. De scan is een online zelfevaluatie-instrument dat als startpunt kan dienen voor duurzame verbeterslagen in de begeleiding van leerlingen met lees-, spellingproblemen en dyslexie. Deze scan vervangt de Dyslexiemonitor en Quickscan Dyslexie voor het VO. De resultaten van de scan bieden aanknopingspunten voor gesprekken, maken ontwikkelpunten zichtbaar en helpen om doelen voor een verbetertraject te formuleren en te evalueren.

De afgelopen jaren is door wetenschappers, vertegenwoordigers van de LBRT, NIP, NVO, NKD en het NJI hard gewerkt aan het opstellen van een nieuwe Brede Vak inhoudelijk richtlijn voor Dyslexie. De nieuwe richtlijn beoogt meer eenduidigheid en verbetering van de samenwerking in de keten van onderwijs en zorg te bieden.

In de persconferentie van 24 juni is bekendgemaakt dat VANAF 1 JULI geldt:

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt ook op de kinderopvang en het basisonderwijs.

Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt voor alle leerlingen (ongeacht leeftijd) op de middelbare scholen, die na de zomervakantie weer volledig open gaan; de 1,5 meter tussen leerling en onderwijspersoneel blijft wel van kracht.

LBRT ALV ONLINE woensdag 1 juli 19.30 uur ….hoe werkt dat?

Aanmelden 

Best practice van de week is Daphne van de Werken over hoe zij LOOM (instructie)video’s heeft gemaakt en gebruikt in de afgelopen Corona weken. Daphne van de Werken werkt als remedial teacher, Brain Gym® instructeur en weerbaarheidstrainer in haar eigen praktijk Onderwijspraktijk Werkbaar in Schiedam. Daarnaast is zij werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs. Lees er alles over op https://www.lbrt.nl/leden/best-practice-van-de-week. Heb je vragen voor Daphne?