Coronavirus

Body: 

De LBRT werkt momenteel hard om regio’s en opleiders van cursussen te ondersteunen bij het wel of niet door laten gaan van hun activiteiten en de communicatie daaromtrent. Hierbij volgen we de richtlijnen van de RIVM en de Rijksoverheid. De LBRT adviseert haar leden eveneens de richtlijnen van RIVM, GGD en Rijksoverheid te volgen.  Vanaf deze plek zullen we steeds nieuwe informatie toevoegen, die voor de zelfstandige remedial teachers van belang is in het kader van de gevolgen van het coronavirus. Daarnaast adviseren we gebruik te maken van intervisiegroepen voor het uitwisselen van informatie, het stellen van vragen en het delen van oplossingen met elkaar voor en over de ontstane situatie.

Informatie over het doorgaan en afgelastingen van cursussen, regiobijeenkomsten en de ALV vind je in de agenda op onze website. Lees meer

Remedial Teacher bij u in de buurt?

Body: 

De LBRT heeft een netwerk van remedial teachers. Er is dus altijd wel een remedial teacher bij u in de buurt. Wij hebben voor u een overzichtspagina gemaakt waarbij u op basis van postcode de geregistreerde RT'er kunt selecteren. 

Zoekt u een RT'er? 

 

 

Best practice van de week is Lisette Castelein over hoe zij haar succesformule ‘Leren met hoofd, hart én lijf’ online vormgeeft. Lisette werkt als remedial teacher en kindercoach in haar eigen praktijk: Praktijk Lisette Castelein. Lees er alles over op https://www.lbrt.nl/leden/best-practice-van-de-week. Heb je vragen voor Lisette? Stel ze onder dit bericht op Facebook of LinkedIn of via bureau@lbrt.nl en Lisette geeft je zelf antwoord.

De Subsidieregeling Extra Ondersteuning van Ministerie van OCW is bedoeld voor scholen om extra ondersteuning te kunnen inkopen voor leerlingen die achterstand hebben opgelopen als gevolg van de sluiting van scholen door corona.

SUBSIDIEBEDRAG

Maximaal wordt 900 euro per leerling verstrekt (PO,VO, SO). Het totale bedrag dat beschikbaar is voor subsidie PO is 51 miljoen, voor het VO 32,5 miljoen (zie stroomschema’s).

SUBSIDIEAANVRAAG tot en met 21 JUNI door SCHOOL

Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen op het coronavirus. Op deze pagina -  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen -  vind je informatie en veelgestelde vragen over:

Cursus Eigen Praktijk 

NRO heeft op verzoek van het Ministerie van Onderwijs de Wet op het Passend Onderwijs geëvalueerd. Vandaag werden de resultaten gepresenteerd.

De Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen is vanaf nu beschikbaar. De scan is een online zelfevaluatie-instrument dat als startpunt kan dienen voor duurzame verbeterslagen in de preventieve aanpak in groep 1 en 2. De resultaten van de scan bieden aanknopingspunten voor gesprekken, maken ontwikkelpunten zichtbaar en helpen om doelen voor een verbetertraject te formuleren en te evalueren. Het instrument bestaat uit een handleiding en een vragenlijst met stellingen die online en in teamverband kunnen worden ingevuld.

Als opvolging van de Best practice van de week organiseert LBRT Webinars ter ondersteuning van haar leden. Een van de belangrijkste werkvormen die Tineke Verdoes inzet tijdens haar begeleiding, zowel in haar praktijk als voor de klas, is spel. Dit kan een spel zijn tijdens de begeleiding zelf, een spel ter motivatie van de rest van de sessie of een spel zijn ter afronding van een sessie. Tijdens het online lesgeven miste zij en de kinderen deze werkvorm heel erg. Ze is dan ook zo snel mogelijk gaan experimenteren met verschillende spelvormen die zeer geschikt zijn om online te doen.

Update 19 mei 

Vanaf 2 juni VO scholen gedeeltelijk open
Vanaf 8 juni PO scholen volledig open
Vanaf 15 juni start praktijklessen en toetsing MBO, tentamens en praktijklessen hoger onderwijs.