Coronavirus

Body: 

De LBRT werkt momenteel hard om regio’s en opleiders van cursussen te ondersteunen bij het wel of niet door laten gaan van hun activiteiten en de communicatie daaromtrent. Hierbij volgen we de richtlijnen van de RIVM en de Rijksoverheid. De LBRT adviseert haar leden eveneens de richtlijnen van RIVM, GGD en Rijksoverheid te volgen.  Vanaf deze plek zullen we steeds nieuwe informatie toevoegen, die voor de zelfstandige remedial teachers van belang is in het kader van de gevolgen van het coronavirus. Daarnaast adviseren we gebruik te maken van intervisiegroepen voor het uitwisselen van informatie, het stellen van vragen en het delen van oplossingen met elkaar voor en over de ontstane situatie.

Informatie over het doorgaan en afgelastingen van cursussen, regiobijeenkomsten en de ALV vind je in de agenda op onze website. Lees meer

Remedial Teacher bij u in de buurt?

Body: 

De LBRT heeft een netwerk van remedial teachers. Er is dus altijd wel een remedial teacher bij u in de buurt. Wij hebben voor u een overzichtspagina gemaakt waarbij u op basis van postcode de geregistreerde RT'er kunt selecteren. 

Zoekt u een RT'er? 

 

 

Jaargang 29/2021_4

Nummer 4 van 2021 is uit! Een speciale jubileumuitgave. 8 pagina's dikker dan normaal en inhoudelijk erg interessant. Met aandacht voor de volgende onderwerpen:

  • 30 jaar LBRT: van werkgroep naar vereniging
  • Ontwikkeling dyslexie en dyscalculie door de jaren heen
  • De 30 leukste apps voor remedial teaching
  • 30 gevleugelde uitspraken uit het Tijdschrift
  • Gehechtheid: het fundament van ieders leven
  • Wie ben ik? Een onderzoek naar het zelfbeeld van hoogbegaafde basisschoolleerlingen

Extra cursus!!

LBRT Academie i.s.m. Bartiméus: 'Cursus 'Behandelaar visusproblemen'

Remedial teaching voor leerlingen met een visuele beperking 

 

Nieuwe Masterclass 5 november 2021 - 'Autonomie van de rekenzwakke leerling' 

Rekeninstructie - rekenvragen - denkmodellen - rekenmaterialen

Gefeliciteerd! Vandaag 5 oktober is de Dag van de Leraar.

De LBRT wil naar alle leerkrachten en natuurlijk remedial teachers haar waardering uitspreken! Speciaal voor deze dag biedt de LBRT samen met de HOI Foundation een gratis middagprogramma aan voor alle leerkrachten remedial teachers.

Ik zet de POWER knop van mijn leerling aan!

5 oktober 2021 | 16.00 uur

Ik zet de POWER knop van mijn leerling aan!

5 oktober 2021 | 16.00 uur

Tijdens de Week van Dyslexie, op dinsdagmiddag 5 oktober zullen LBRT en de HOI Foundation een uniek programma maken voor leerkrachten uit het PO over de begeleiding op ondersteuningsniveau 1 en 2 voor kinderen met (een vermoeden van) dyslexie. Maaike Houtman, orthopedagoog en schoolbegeleider en tevens bestuurslid van de LBRT, reikt met behulp van ervaringen uit de onderwijspraktijk praktische tips en tricks aan. Daarbij staat de volgende vraag centraal:

door Anneke Noteboom – vrijdag 1 oktober om 13.30 uur

Bijna op de mat! Onze extra dikke jubileumuitgave met daarin uiteraard aandacht voor het online LBRT congres: Bouwen aan Onderwijskansen dat op 24 september aanstaande zal plaatsvinden. Inschrijven kan nog via: https://congres.lbrt.nl/inschrijfformulier-bouwen-aan.../

We zien je graag!!!

De remedial teacher, leerkrachten en andere ondersteuners en begeleiders in het primair en voortgezet onderwijs (PO en VO) worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die moeite hebben met het zich eigen maken van het lees- en spellingproces. In deze cursus staan lezen, spelling en dyslexie centraal. Het uitgangspunt van deze cursus is het verbeteren van de eigen beroepspraktijk met betrekking tot het begeleiden van leerlingen met lees- en/of spellingproblemen en dyslexie. De inhoud is zowel gericht op informatieverstrekking als de toepassing hiervan in de eigen praktijk.