Kwaliteitsregister LBRT

 

LBRT Kwaliteitsregister
Naast het lidmaatschap van de LBRT kan de remedial teacher worden opgenomen in het kwaliteitsregister. Ieder lid dat voldoet aan de gestelde voorwaarden kan opgenomen worden in het kwaliteitsregister van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers. De Commissie Registratie (onafhankelijk) en het bureau van de LBRT toetsen of een lid voldoet aan de voorwaarden. De LBRT kan daarmee garant staan voor de kwaliteit van de in het kwaliteitsregister opgenomen remedial teachers. Opname in het kwaliteitsregister is altijd persoonsgebonden.
 

De naam Basisregistratie suggereert een verplicht groeimodel naar volgende fases van registratie. Omdat in het nieuwe Kwaliteitsregister niet langer sprake is van een verplicht groeimodel, is de naam Basisregistratie niet duidelijk. De naam Basisregistratie is gewijzigd naar LBRT Registratie. De remedial teacher met een LBRT Registratie wordt dan LBRT Geregistreerd Remedial Teacher.

Voor leden met een 'oude' (basis)registratie geldt een overgangsregeling. Deze vindt u hier. 

 

Kwaliteitsregister 2020 (goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering op 1 juli 2020) schematisch weergegeven:

LBRT Registratie in opleiding

Indien een lid niet voldoet aan de voorwaarden voor de LBRT Registratie, maar de wens heeft geregistreerd te worden, is het mogelijk te kiezen voor de LBRT Registratie i.o. Doel van de LBRT Registratie i.o. is leden te begeleiden en op te leiden om de vaardigheden en kennis te verwerven die nodig zijn om te komen tot de LBRT Registratie. Informatie hierover volgt binnenkort op deze website.

LBRT Registratie
De LBRT Registratie wordt toegekend aan professionals die een opleidingstraject voor remedial teaching succesvol hebben afgerond en heeft een geldigheidsduur van vijf jaar.

Registratie Generalist
De registratie Generalist wordt toegekend aan professionals die hun kennis en vaardigheid op het gebied van remedial teaching hebben laten toetsen door de registratiecommissie van de LBRT. Deze commissie bestaat uit onafhankelijke leden afkomstig uit het werkveld. RT'ers in dit register worden vermeld op onze website met de aanvullende vermelding voor primair onderwijs (PO) of voortgezet onderwijs (VO)

Registratie Specialist
De registratie Specialist wordt toegekend nadat de registratie Generalist is verkregen en als de aanvrager aantoonbare expertise heeft opgebouwd op het gebied van dyslexie en/of dyscalculie. De specialisatie wordt als aanvullende informatie vermeld op de website.

 

LBRT-leden vinden hieronder meer informatie en de bijbehorende documenten.