Buitengewoon lidmaatschap

* U hebt geen onderwijsbevoegdheid, maar bent wel in het bezit van een andere relevante opleiding èn u hebt affiniteit met het werkveld van de remedial teacher, eventueel aangevuld met een passende opleiding. U kunt een verzoek tot buitengewoon lidmaatschap indienen bij de directeur van de LBRT. * Een buitengewoon lidmaatschap kost 95,50 euro per jaar. Eenmalig worden er inschrijfkosten berekend van 25 euro. * Een buitengewoon lidmaatschap geeft toegang tot dezelfde rechten en plichten als het standaard lidmaatschap.Lidmaatschap van de LBRT biedt:

  • Informatie over actuele ontwikkelingen
  • 5x per jaar het Tijdschrift voor Remedial Teaching
  • Kennisdeling binnen de vereniging
  • Advies en ondersteuning bij bedrijfsvoering
  • Korting bij activiteiten van de LBRT Academie en de regiobijeenkomsten
  • Korting op producten en evenementen
  • Toegang tot acties van de LBRT met partners

De vereniging hanteert een beroepsprofiel en een gedragscode en verwacht van haar leden dat zij deze onderschrijven en uitdragen in de uitoefening van het werk.Mail voor aanmelden en vragen naar: bureau@lbrt.nl