Buitengewoon lidmaatschap

* u hebt geen onderwijsbevoegdheid, maar bent wel in het bezit van een andere relevante opleiding èn u hebt affiniteit met het werkveld van de remedial teacher, eventueel aangevuld met een passende opleiding. Als u meent hiervoor in aanmerking te komen, kunt u daartoe een verzoek indienen bij de directeur van de LBRT.