Als de LBRT-herregistratie in beeld komt, ligt ook de vraag voor: Welke passende bijscholing kan ik volgen?  Hieronder worden deze activiteiten opgenomen, met een link naar de aanbieder en de wijze van inschrijven. De LBRT vermeldt ook de toegekende accreditatiepunten.

 

Vierdaagse opleiding tot faalangstreductietrainer

De LBRT heeft deze scholingsbijeenkomst geaccrediteerd voor 50 punten ten behoeve van de LBRT generalist of specialist.

Waar?: Centrum voor Educatie en Supervisie te Maastricht.

Jaargang 26/ 2018 / nr. 4

Deze editie in Tijdschrift voor Remedial Teaching: 

Het bestuur van de LBRT is nog steeds op zoek naar een secretaris. Heb je interesse? Laat het ons weten. 

Meer informatie over de rol die de secretaris van de LBRT uitvoert? Klik hier. Heeft u verder nog vragen, laat het ons weten. 

Stuur een mail naar bureau@lbrt.nl

 

Tijdens de extra ALV, op het landelijk bureau in Bunnik op 29 juni jl., zijn er o.a. bestuursverkiezingen gehouden. Het nieuwe bestuur bestaat nu uit de volgende personen:

De LBRT organiseert vanaf 20 september de cursus 'Behandelaar ERWD / dyscalculie'. Deze cursus zal bestaan uit zes bijeenkomsten en o.a. de volgende docenten verlenen hieraan hun medewerking: Prof. Dr. Hans van Luit (RU), dhr. Gerjan van Dijken, de heer Henk Logtenberg (CPS), de heer Joep van Vugt (LBRT).

Deze keer in TvRT.

Het belang van genderneutraal lesgeven, een gastcolumn Aryan van der Leij: Kleuters preventief hulp bieden is pas

echt kindvriendelijk onderwijs! Een belangrijk dilemma: het schooladvies van je leerling valt tegen, wat nu? En nog veel meer. 

Een exemplaar los bestellen kan ook. 

 

 

Jaargang 26/ 2018 / nr. 3

Deze editie in Tijdschrift voor Remedial Teaching 

Zoals beschreven in het Tijdschrift voor Remedial Teaching heeft het ministerie van OCW recent een meerjarige subsidie verstrekt voor het Programma Preventieve en Integrale aanpak Dyslexie en Hulpmiddelen Onderwijs. Op dit moment is de website in de lucht. Deze dient als informatiepunt waarop de ontwikkelingen van het Stimuleringsprogramma Dyslexie te volgen zijn. Ook de website zelf zal verder ontwikkeld worden tot hét centrale platform waar ouders, professionals en beleidsmakers alle informatie kunnen vinden die zij nodig hebben. De ontwikkelingen op de voet volgen?

Aanmelden voor de extra ALV kan. U dient hiervoor in te loggen als lid.