De Universiteit van Utrecht is op zoek naar scholen die een bijdrage willen leveren aan de hernormering en verbetering van de UGT-3 rekentoets. 

Wat is de gang van zaken?

  • In februari en in juni 2019 komt een student Pedagogische Wetenschappen de toets afnemen bij ongeveer 40 leerlingen (groep 1,2,3)
  • De student is getraind in de afname van de toets
  • De toetsafname is individueel en zal bij voorkeur plaatsvinden in een stille ruimte. 

Tegenprestatie:

De Hollandse School in Singapore is een Nederlandstalige peuter- en basisschool met in totaal 380 leerlingen en verzorgt onderwijs aan kinderen van ouders die in Singapore werkzaam zijn. Het bestuur wordt onder meer gevormd door vertegenwoordigers van bedrijven die de school hebben opgericht in 1920. Op dit moment zoekt de school een remedial teacher. Op de onderstaande link kunt u meer informatie vinden over de vacature.

/sites/default/files/userdata/HSL_Advertentie_Remedial_Teacher_cm.pdf

De commissie professionalisering bij de LBRT is erg actief en bevlogen. De doelstelling van de commissie professionalisering is het bevorderen van de deskundigheid en professionaliteit van de remedial teacher door passende scholing en bijscholing aan te bieden. Hieronder kunt u het volledige profiel bekijken. Heeft u interesse, aarzel dan niet en neem contact op met bureau@lbrt.nl

Als de LBRT-herregistratie in beeld komt, ligt ook de vraag voor: Welke passende bijscholing kan ik volgen?  Hieronder worden deze activiteiten opgenomen, met een link naar de aanbieder en de wijze van inschrijven. De LBRT vermeldt ook de toegekende accreditatiepunten.

 

Vierdaagse opleiding tot faalangstreductietrainer

De LBRT heeft deze scholingsbijeenkomst geaccrediteerd voor 50 punten ten behoeve van de LBRT generalist of specialist.

Waar?: Centrum voor Educatie en Supervisie te Maastricht.

Jaargang 26/ 2018 / nr. 4

Deze editie in Tijdschrift voor Remedial Teaching: 

Het bestuur van de LBRT is nog steeds op zoek naar een secretaris. Heb je interesse? Laat het ons weten. 

Meer informatie over de rol die de secretaris van de LBRT uitvoert? Klik hier. Heeft u verder nog vragen, laat het ons weten. 

Stuur een mail naar bureau@lbrt.nl

 

Tijdens de extra ALV, op het landelijk bureau in Bunnik op 29 juni jl., zijn er o.a. bestuursverkiezingen gehouden. Het nieuwe bestuur bestaat nu uit de volgende personen:

De LBRT organiseert vanaf 20 september de cursus 'Behandelaar ERWD / dyscalculie'. Deze cursus zal bestaan uit zes bijeenkomsten en o.a. de volgende docenten verlenen hieraan hun medewerking: Prof. Dr. Hans van Luit (RU), dhr. Gerjan van Dijken, de heer Henk Logtenberg (CPS), de heer Joep van Vugt (LBRT).

Deze keer in TvRT.

Het belang van genderneutraal lesgeven, een gastcolumn Aryan van der Leij: Kleuters preventief hulp bieden is pas

echt kindvriendelijk onderwijs! Een belangrijk dilemma: het schooladvies van je leerling valt tegen, wat nu? En nog veel meer. 

Een exemplaar los bestellen kan ook.