Jaargang 26/ 2018 / nr. 3

Deze editie in Tijdschrift voor Remedial Teaching 

Zoals beschreven in het Tijdschrift voor Remedial Teaching heeft het ministerie van OCW recent een meerjarige subsidie verstrekt voor het Programma Preventieve en Integrale aanpak Dyslexie en Hulpmiddelen Onderwijs. Op dit moment is de website in de lucht. Deze dient als informatiepunt waarop de ontwikkelingen van het Stimuleringsprogramma Dyslexie te volgen zijn. Ook de website zelf zal verder ontwikkeld worden tot hét centrale platform waar ouders, professionals en beleidsmakers alle informatie kunnen vinden die zij nodig hebben. De ontwikkelingen op de voet volgen?

Aanmelden voor de extra ALV kan. U dient hiervoor in te loggen als lid. 

Het consumentenprogramma KASSA besteedde in de uitzending van 22 april jl. aandacht aan de gelijke kansen in het onderwijs, mede door de inzet van remedial teachers binnen de school. De LBRT heeft haar stem laten horen: de rt'er moet terug het onderwijs in. Uitzending gemist? Kijk terug op https://kassa.vara.nl/media/372407

 

Op 29 juni aanstaande is er een extra algemene ledenvergadering ingelast. Komt u ook? 

Locatie: LBRT Bunnik

Start: 20:00 uur

Inloop: 19:30 uur

 

 

We zijn trots op een geslaagd en inspirerend congres, met een prachtige opkomst. In het komende tijdschrift leest u een verslag. Hierbij de presentaties. Maar we hebben meer nieuws. 17 November organiseert de LBRT de Grote Rekendag. U kunt zich hiervoor vanaf 1 september inschrijven. 

Workshop of presentatie opnieuw doornemen of bekijken? Login en bekijk de bestanden

Momenteel is de bestuursfunctie van secretaris vacant, wij zoeken met spoed aanvulling. Indien u belangstelling heeft om u kandidaat te stellen als bestuurslid, dan vragen wij u dit z.s.m. bekend te maken via het volgende emailadres ledenadministratie@lbrt.nl t.a.v. Saskia Wijman-Nuijten. 

Profiel Secretaris

Voor leden en van leden

Annemieke Augusteijn heeft in haar blog veel geschreven over AVG en hoe we daar als zelfstandig remedial teacher mee te maken hebben. LEes onderstaande blogs om hiervan op de hoogte te komen. 

http://onlineremedialteaching.nl/blog

Op de website autoriteit persoonsgegevens kunt u veel praktische informatie downloaden. 

Voor meer informatie over de nieuwe privacywetgeving klik op:

http://onlineremedialteaching.nl/blog

of kijk op de website van autoriteit persoonsgegevens.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/avg_in_een_notendop.pdf

Onze gedragsspecial is uit!! Word abonnee of bestel deze uitgave!