Regelmatig komen er interessante artikelen voorbij en we geven de link graag aan u door.

Dit keer een NRO-onderzoek van motiveren teksten en begrijpend leesinstructie op tekstbegrip in het vmbo. Uit het onderzoek blijkt o.a. dat Nieuwsbegrip niet meer dan een reguliere methode het begrijpend lezen bevordert. 

Passende bijscholing - Herregistratie

Afbeelding: 
Body: 

Op zoek naar passende bijscholing voor de LBRT-herregistatie?  

Als de LBRT-herregistratie in beeld komt, ligt ook de vraag voor: Welke passende bijscholing kan ik volgen? De LBRT accrediteert scholingsactiviteiten. Deze activiteiten staan opgenomen in de LBRT-agenda, met een link naar de aanbieder en de wijze van inschrijven. De LBRT vermeldt ook de toegekende accreditatiepunten.

Recentelijk zijn in de agenda opgenomen:

Het vierde tijdschrift is verschenen. Een mini-rekenspecial!

Bestellen? Klik dan op Tijdschrift en sluit een abonnement af. Veel leesplezier!

Jaargang 25 2017/nr.4

Deze editie van Tijdschrift voor Remedial Teaching een mini-rekenspecial met onder andere aandacht voor:

  • Preventie van rekenproblemen: kijk verder dan het kind

  • De rekenontwikkeling van Lisa in beeld met RD4

  • Rekenenmethode Numicon: een benaderingswijze die tot de verbeelding spreekt

  • Madeleine Vliegenthart: ‘Reteaching is dodelijk’

  • De uitdaging van de remedial teacher: kommagetallen en rekenzwakke kinderen

Maar ook andere onderwerpen komen aan bod. Zoals:

Wordspeed - geef uw mening

Body: 

Bent u bekend met WordSpeed, een serious game voor kinderen met een leesachterstand en/of dyslexie?

Namens een student International Media & Entertainment Management vragen wij uw medewerking om uw indruk en mening te delen over de inzet van dit programma binnen uw school of eigen praktijk.
Via deze link komt u bij een enquête. 
Mede namens de student veel dank voor uw medewerking.

 

 

 

In deze editie onder andere aandacht voor:

  • Nieuw Protocol Preventie van leesproblemen in groep 1 en 2
  • Hoe ziet jongensachtig onderwijs er precies uit?
  • De geschiedenis van preventieve zorg voor de jeugd: ‘Dit is de eeuw van het risicokind'
  • HIP Foundation: hulp voor kinderen die het zelf niet kunnen betalen
  • Kinderen met een cochleair implantaat: ‘Het risico bestaat dat ze niet gezien worden in de klas’

Een losse uitgave bestellen kan ook! Klik hier 

Cursussen en workshops 2019: Schrijf u nu in!

Body: 


De LBRT heeft ook in 2019 weer interessante cursussen op de agenda staan. Je kunt je inschrijven voor:

september 2019: Start cursus ERWD. Heb je interesse? Stuur een e-mail naar bureau@lbrt.nl

Van harte bij u aanbevolen!

Het PO-front – een uniek en breed samenwerkingsverband van leraren, ondersteunend personeel, directeuren en schoolbesturen – roept op tot actie. En die actie wordt zeker ook vanuit de LBRT gesteund.

Wil je ook tekenen? Ga naar POfront/petitie