RT binnen Passend Onderwijs en Jeugdzorg

 

 

 

 

   Hoe kan de expertise van de remedial teacher optimaal worden ingezet,   zowel in het onderwijs (Wet Passend Onderwijs) als in de
   jeugdhulp (Jeugdwet)?

 

 

 

De positionering van de remedial teacher vindt plaats binnen de onderwijszorgketen. Binnen Passend Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen basisondersteuning en extra ondersteuning. Daarenboven is er sprake van externe zorg, die o.a. door de jeugd-ggz of particuliere praktijken wordt verzorgd. Onderstaand schema geeft de fasen van ondersteuning en zorg in de gehele onderwijszorgketen weer. Het schema dient cumulatief gelezen te worden: als een leerling bijvoorbeeld naar niveau 4 (externe zorg) wordt verwezen, dienen zorgniveau 1, 2 & 3 voortgezet te worden, echter nu sámen met de zorg.

Op alle niveaus worden ouders/verzorgers gezien als educatief partner.

download de volledige factsheet