Accreditatie

De LBRT heeft vanaf tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2016 een accreditatiereglement vastgesteld.  Doel hiervan is inzichtelijk te maken welke scholingsactiviteiten gevolgd kunnen worden in het kader van de professionele ontwikkeling van de LBRT-leden. Aanvragen worden beoordeeld door een beoordelingscommissie die is samengesteld uit een afvaardiging van leden van de Registratiecommissie.

Dit accreditatiereglement regelt de accreditatie van de bij- en nascholingsactiviteiten ten behoeve van de LBRT-registratie en de daaruit voortvloeiende herregistratie. Geaccrediteerde bij- en nascholingsactiviteiten maken deel uit van de vereisten op het gebied van deskundigheidsbevordering/professionalisering.   

Bijbehorende documenten:

 

Heeft u specifieke vragen voor de commissie, stel ze gerust via de mail.