Klachtencommissie


Het klachtenreglement en de klachtenprocedure gelden uitsluitend voor LBRT-geregistreerde leden. Een klacht tegen overige leden wordt niet door de klachtencommissie in behandeling genomen. 

Samenstelling van de klachtencommissie

           
lid                                Mevr. drs. K. te Mebel
lid                                Mevr. mr. drs. M.Y. Klik 
contactpersoon             Mevr. mr. drs.  S. Banens
   

Overeenkomstig de klachtenprocedure zijn alle leden van de klachtencommissie onafhankelijk.