Statuten - Bestuur - Organogram

Het bestuur van de LBRT dient uit minimaal vijf personen te bestaan, overeenkomstig de Statuten. Naast de voorzitter, secretaris en penningmeester hebben de voorzitters van de verschillende commissies zitting in het bestuur. 

De volledige bezetting van bestuurs- en commissieleden vindt u in een organogram. Dit document wordt op dit moment aangepast. 

Statuten
Huishoudelijk Reglement