Statuten - Bestuur - Organogram

Het bestuur van de LBRT dient uit minimaal vijf personen te bestaan, overeenkomstig de Statuten. 

De volledige bezetting van bestuurs- en commissieleden vindt u in een organogram. Dit document wordt op dit moment aangepast. 

Statuten
Huishoudelijk Reglement

Organogram