Privacy

Privacyverklaring Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers

De LBRT verzamelt op verschillende plekken persoonsgegevens van haar leden, consumenten en overige relaties. De LBRT wil u graag informeren over deze verzameling en verwerking van persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring leest u onder andere hoe uw persoonsgegevens door de LBRT worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt, wat de bewaartermijn is van deze persoonsgegevens en waar u naartoe kunt om uw rechten uit te oefenen of om vragen te stellen omtrent uw privacy.

De LBRT gaat zorgvuldig om met de gegevens van haar leden, bezoekers van de website en overige relaties. Voor zover er sprake is van vastlegging van persoonlijke gegevens, houden wij ons aan de eisen van de daartoe in het leven geroepen wetgeving.

Ledengegevens

Van onze leden verwerken we NAW-gegevens, die we via de ZOEK REMEDIAL TEACHER functie op onze website bekendmaken. Daarbij worden ook vakspecialisaties geregistreerd en getoond. Van alle leden registreert de LBRT ook gegevens in het kader van het kwaliteitsregister (bijvoorbeeld welke nascholingen door de leden worden gevolgd), alsmede diverse andere gegevens die moeten worden verwerkt om het lidmaatschap mogelijk te maken (o.a. het behaalde diploma om lid te kunnen worden van onze beroepsvereniging en het bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel). Ook de interacties met leden worden geregistreerd, ter ondersteuning van communicatie met desbetreffende leden.

Consumentengegevens

Wij bewaren naam en e-mailadres van consumenten die zich via onze website of via andere gelegenheden aanmelden voor het periodiek via mail ontvangen van informatie. Bij elke e-mail bestaat de gelegenheid zich voor de betreffende mailing af te melden. Uw gegevens worden in dat geval uit onze database verwijderd.

Gegevens overige relaties

Daarnaast heeft de LBRTeen klein adressenbestand met NAW-gegevens van voor de LBRT relevante relaties. Deze gegevens worden bewaard zolang er sprake is van een klant- en/of werkrelatie.

Cookiebeleid

Zie apart onderdeel cookies op de website van de LBRT.

Uw privacy rechten

Neem hiervoor contact op via bureau@lbrt.nl. Op die manier kunt u ons ook bereiken als u vragen heeft over wat wij doen met uw persoonsgegevens.Voor meer informatie over persoonsgegevens en uw rechten verwijzen we naar de site van Autoriteit Persoonsgegevens.