Registraties

De LBRT heeft sinds 1995 voor remedial teachers de mogelijkheid ingesteld voor een beroepsregistratie. Deze registratie is als volgt opgebouwd:

  • basisregistratie
    De basisregistratie wordt toegekend aan professionals die naast een onderwijsbevoegdheid of een andere relevante opleiding ook een aanvullend opleidingstraject voor remedial teaching succesvol hebben afgerond. Dit kan een hbo-opleiding zijn of een Master (S)EN (special education needs). De basisregistratie heeft een geldigheidsduur van maximaal 3 jaar. Daarbinnen is doorstroming naar het register - generalist de volgende stap, mits de RT'er voldoet aan de daarbij behorende voorwaarden. RT'ers in het basisregister worden met naam en woonplaats vermeld op onze website.
  • registratie generalist
    De registratie generalist wordt toegekend aan professionals die hun kennis en vaardigheid op het gebied van remedial teaching hebben laten toetsen door de registratiecommissie van de LBRT. Deze commissie bestaat uit onafhankelijke leden afkomstig uit het werkveld. RT'ers in dit register worden vermeld op onze website met de aanvullende vermelding voor primair onderwijs (PO) of voortgezet onderwijs (VO).
  • registratie specialist
    De registratie specialist wordt toegekend nadat de registratie generalist is verkregen en als de aanvrager aantoonbare expertise heeft opgebouwd op het gebied van dyslexie en/ of dyscalculie. De specialisatie wordt als aanvullende informatie vermeld op de website.

LBRT-leden vinden hieronder meer informatie en de bijbehorende documenten.

Klik hier voor het overzicht van het kwaliteitsregister.