Remedial Teachers

Onderstaand overzicht omvat de namen van de remedial teachers die zijn opgenomen in het kwaliteitsregister van de LBRT. Zij voldoen aan de geformuleerde kwaliteitscriteria

Basisregistratie: in het bezit van een valide diploma als remedial teacher / Master (S) EN

PO: voldoet aan de getoetste criteria voor remedial teacher – generalist primair onderwijs

VO: voldoet aan de getoetste criteria voor remedial teacher - generalist voortgezet onderwijs / MBO

Behandelaar ERWD: voldoet aan extra kwalificatie voor behandelaar ernstige reken- wiskundeproblemen en dyscalculie

van
Basis registratie

Mevr. E.H.C. Schepers

HELMOND
Basis registratie

Dhr. C.A.M. van Schie

DEN HAAG
Basis registratie

Mevr. K.M. Schol

HOUTEN
Basis registratie

Mevr. G.A. Schoorl-Smilde

KOUDEKERK AAN DEN RIJN
Basis registratie

Mevr. E.M. Schrijvers

UTRECHT