Remedial Teachers

Onderstaand overzicht omvat de namen van de remedial teachers die zijn opgenomen in het kwaliteitsregister van de LBRT. Zij voldoen aan de geformuleerde kwaliteitscriteria

Basisregistratie: in het bezit van een valide diploma als remedial teacher / Master (S) EN

PO: voldoet aan de getoetste criteria voor remedial teacher – generalist primair onderwijs

VO: voldoet aan de getoetste criteria voor remedial teacher - generalist voortgezet onderwijs / MBO

Behandelaar ERWD: voldoet aan extra kwalificatie voor behandelaar ernstige reken- wiskundeproblemen en dyscalculie

van
Basis registratie

Mevr. E.M. den Boogert

BERKEL EN RODENRIJS
Basis registratie

Mevr. E.B. Boonstra

WEST-GRAFTDIJK
Basis registratie

Mevr. D. Borst-Griffioen

NIEUWVEEN
Basis registratie

Mevr. C.M. ten Braak

MONSTER
Basis registratie

Mevr. N. Brekelmans-van Uden

GOIRLE
Basis registratie

Mevr. C. van den Brink-Vlijm

NIJMEGEN