Remedial Teachers

Onderstaand overzicht omvat de namen van de remedial teachers die zijn opgenomen in het kwaliteitsregister van de LBRT. Zij voldoen aan de geformuleerde kwaliteitscriteria

Basisregistratie: in het bezit van een valide diploma als remedial teacher / Master (S) EN

PO: voldoet aan de getoetste criteria voor remedial teacher – generalist primair onderwijs

VO: voldoet aan de getoetste criteria voor remedial teacher - generalist voortgezet onderwijs / MBO

Behandelaar ERWD: voldoet aan extra kwalificatie voor behandelaar ernstige reken- wiskundeproblemen en dyscalculie

van
Basis registratie

Mevr. D. Borst-Griffioen

NIEUWVEEN
Basis registratie

Mevr. C.M. ten Braak

MONSTER
Basis registratie

Mevr. C. van den Brink-Vlijm

NIJMEGEN
Basis registratie

Mevr. J.B.C. Broekhuis

AMSTELVEEN
PO
Behandelaar ERWD;LBRT Registratie Specialist

Mevr. C.C. de Brueijs-van der Burgh

Bezaan 6, 1276 JK, HUIZEN
T0624328022
Ecorien@rthuizen.nl
Basis registratie

Mevr. G.J. van den Bruinhorst-Jongerden

WILNIS