Remedial Teachers

Onderstaand overzicht omvat de namen van de remedial teachers die zijn opgenomen in het kwaliteitsregister van de LBRT. Zij voldoen aan de geformuleerde kwaliteitscriteria

Basisregistratie: in het bezit van een valide diploma als remedial teacher / Master (S) EN

PO: voldoet aan de getoetste criteria voor remedial teacher – generalist primair onderwijs

VO: voldoet aan de getoetste criteria voor remedial teacher - generalist voortgezet onderwijs / MBO

Behandelaar ERWD: voldoet aan extra kwalificatie voor behandelaar ernstige reken- wiskundeproblemen en dyscalculie

van
Basis registratie

Mevr. H.C.W.M. Vlastuin-Rijk

AMERSFOORT
Basis registratie

Mevr. E.E. Vollenga-Sijnesael

SPIJKENISSE
Basis registratie

Mevr. G.A. Vredeveld-Vrieling

ENSCHEDE
Basis registratie

Mevr. E. Vrijhoef

BEUNINGEN
Basis registratie

Mevr. K. Vroemen

GROESBEEK