Remedial Teachers

Onderstaand overzicht omvat de namen van de remedial teachers die zijn opgenomen in het kwaliteitsregister van de LBRT. Zij voldoen aan de geformuleerde kwaliteitscriteria

Basisregistratie: in het bezit van een valide diploma als remedial teacher / Master (S) EN

PO: voldoet aan de getoetste criteria voor remedial teacher – generalist primair onderwijs

VO: voldoet aan de getoetste criteria voor remedial teacher - generalist voortgezet onderwijs / MBO

Behandelaar ERWD: voldoet aan extra kwalificatie voor behandelaar ernstige reken- wiskundeproblemen en dyscalculie

van
Basis registratie

Mevr. J.B.C. Broekhuis

AMSTELVEEN
Basis registratie

Mevr. G.J. van den Bruinhorst-Jongerden

WILNIS
Basis registratie

Mevr. I.M. Buis

NIJEMIRDUM
Basis registratie

Mevr. M.M. Cederhout-Sibbing

RIJNSBURG
Basis registratie

Mevr. L.T. Claessens

ROSMALEN