Remedial Teachers

Onderstaand overzicht omvat de namen van de remedial teachers die zijn opgenomen in het kwaliteitsregister van de LBRT. Zij voldoen aan de geformuleerde kwaliteitscriteria

Basisregistratie: in het bezit van een valide diploma als remedial teacher / Master (S) EN

PO: voldoet aan de getoetste criteria voor remedial teacher – generalist primair onderwijs

VO: voldoet aan de getoetste criteria voor remedial teacher - generalist voortgezet onderwijs / MBO

Behandelaar ERWD: voldoet aan extra kwalificatie voor behandelaar ernstige reken- wiskundeproblemen en dyscalculie

van
Basis registratie

Mevr. M.T.V.E.A. Culleton-Damsma

WAALRE
Basis registratie

Mevr. C. Dam-de Lange

KRAGGENBURG
Basis registratie

Mevr. E. van Dam-van Laar

DEN HAAG
Basis registratie

Mevr. J.J.A. Deen

AMSTERDAM
Basis registratie

Mevr. S.V.H. Dekker

LEIDEN
Basis registratie

Mevr. M.D.H. van Dijk- de Jong / RT-Praktijk Jongleren

VOORBURG
Basis registratie

Mevr. V.E.F. Dohmen-Vergoossen

BELNEM KRALENDIJK - BONAIRE