Remedial Teachers

Onderstaand overzicht omvat de namen van de remedial teachers die zijn opgenomen in het kwaliteitsregister van de LBRT. Zij voldoen aan de geformuleerde kwaliteitscriteria

Basisregistratie: in het bezit van een valide diploma als remedial teacher / Master (S) EN

PO: voldoet aan de getoetste criteria voor remedial teacher – generalist primair onderwijs

VO: voldoet aan de getoetste criteria voor remedial teacher - generalist voortgezet onderwijs / MBO

Behandelaar ERWD: voldoet aan extra kwalificatie voor behandelaar ernstige reken- wiskundeproblemen en dyscalculie

van
Basis registratie

Mevr. C.G.M. Geneste-van de Vall

VOORBURG
Basis registratie

Mevr. P.M. Gerelings / Praktijk v. RT Rokkeveen

ZOETERMEER
Basis registratie

Mevr. I.A.A. Geurts-van Haren

ELST
Basis registratie

Mevr. F.M.C. Giesen-Janssens

WIJCHEN
Basis registratie

Mevr. P.M.A.F van Gils

DRIEBERGEN-RIJSSENBURG
Basis registratie

Mevr. P.H.J. Gladdines-Huismans

LEPELSTRAAT
Basis registratie

Mevr. V.J.M. de Goede

SOMEREN
Basis registratie

Mevr. P. Groeneveld

GIESSENBURG