Standaard lidmaatschap

Ik word lid, want de LBRT biedt mij

  • Informatie over actuele ontwikkelingen
  • 5x per jaar het Tijdschrift voor Remedial Teaching
  • Kennisdeling binnen de vereniging
  • Advies en ondersteuning bij bedrijfsvoering
  • Korting bij activiteiten van de LBRT Academie en de regiobijeenkomsten
  • Korting op producten en evenementen
  • Toegang tot acties van de LBRT met partners

* Personen die in het bezit zijn van een onderwijsbevoegdheid kunnen een standaardlidmaatschap aangaan bij de LBRT. De vereniging hanteert een beroepsprofiel en een gedragscode en verwacht van haar leden dat zij deze onderschrijven en uitdragen in de uitoefening van het werk.

* De kosten van een standaard lidmaatschap zijn € 99,00. Eenmalig worden er inschrijfkosten berekend van 25 euro. En wil je geen gebruik maken van een automatische incasso, dan komen er € 10,- administratiekosten bij.

* Lidmaatschap binnen buiten Europa behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden. De kosten hiervan zijn op te vragen op het bureau.

Mail voor vragen naar: bureau@lbrt.nl

Klik hier om je in te schrijven als lid!