Dyslexiebehandeling & het behandeltraject met ICT-hulpmiddelen

Auteur(s): Ria Kleijnen

Wordt het individuele behandeltraject in de dyslexiezorg positief ondersteund door de inzet van ICT-hulpmiddelen? Na verschijning van Technische Maatjes bij Dyslexie (smeets & Kleijnen, 2007) is er veel gebeurd. Enerzijds zijn het zeven ‘vette’ jaren geweest (ICT-middelen zijn nu bekender en worden steeds meer ingezet); anderzijds waren het ook zeven magere jaren, omdat ee integrale en geintegreerde implementatie van ICT-middelen in behandeling en begeleiding nog lang geen gemeengoed is. In dit eerste artikel van een drieluik wordt ingegaan op belangrijke kaders van het behandeltraject in het algemeen en vervolgens wordt er gekeken naar de inzet van ICT-middelen en hun effect.

Online geletterdheid moet omhoog

Auteur(s): Jeroen Clemens

Vrijwel alle informatie is tegenwoordig online te vinden. De huidige maatschappij verwacht daarom dat iedereen ook goed online kan lezen en schrijven.  Door deze verandering moet de onlinegeletterdheid omhoog bij leerlingen. Dat meent promovendus Jeroen Clemens van de UvA. In dit artikel legt hij uit wat het verschil is tussen online teksten en traditionele teksten op papier. En waarom het traditionele lees- en schrijfonderwijs vandaag de dag niet meer voldoende is.

Hoe adviseer je welk ICT-middel in te zetten bij dyslexie?

Auteur(s): Annette Roetenberg

Voor leerlingen met dyslexie is het gebruik van ICT-hulpmiddelen een normale zaak geworden. Van scholen wordt verwacht dat zij, kijkend naar de onderwijsbehoefte van een leerling, passend onderwijs bieden. De remedial teacher kan ouders en scholen adviseren ICT-middelen voor een leerling op school en thuis te gaan inzetten. Maar hoe adviseer je ze en waar moet je dan op letten? Onderstaand artikel geeft daar duidelijkheid over.

Directeur Ricardo Driedijk: ‘Met Klankie kun je naadloos aansluiten op de eigen methode van aanvankelijk leesonderwijs’

Auteur(s): Melanie Modderman

Klankie leert kinderen via softwareoefeningen en een aangepast toetsenbord voor de computer, spelenderwijs alle klanken en letters aan door ze direct fonetisch en klankzuiver uit te spreken. De leerlingen krijgen alleen woordjes aangeboden waar ze de letters en klanken mee moeten oefenen. Ook de letters op het toetsenbord zijn aangepast naar leesletters en stokletters. In 2004 besteedde Tijdschrift voor Remedial Teaching al aandacht aan dit product voor de groepen 1 t/m 4. Hoog tijd om directeur Ricardo Driedijk te vragen welke nieuwe ontwikkelingen er zijn om Klankie in te zetten voor kinderen die moeite hebben met de klank-tekenkoppeling.

Tijd voor ICT

Auteur(s): Melanie Modderman

ICT is onmisbaar geworden in het onderwijs. Maar heb je als remedial teacher voldoende ICT-kennis als je kunt mailen, snel online de juiste sites weet te vinden en apps inzet op je iPad? In deze tijd vol technologische ontwikkelingen, wordt er meer van je verwacht. Vandaar dat Tijdschrift voor Remedial Teaching in dit onderwerp dook en deze ICT-special voor je produceerde. Maar waar staan we precies als het gaat om ICT en wat komt er allemaal nog op ons af volgens de diverse rapporten, onderzoeken en uitgaven over dit onderwerp?

7 bruikbare apps voor in de eigen praktijk

Auteur(s): Marion Visser

Alleen al in de appstore staan maar liefst 900.000 apps bijeen. Als remedial teacher zie je soms door de bomen het bos niet meer. Vandaar dat redactielid Marion Visser haar meest favoriete apps belicht die zij inzet in haar eigen praktijk.