Begrijpend lezen op het vmbo verbeteren met Diataal en ICT

Auteur(s): Yvonne Sipma

Drie nieuwe klassen eerstejaarsleerlingen vmbo, een gemiddelde leerachterstand op begrijpend lezen meer dan 40 procent en de wens om te differentiëren. Yvonne Sipma, remedial teacher en taalcoördinator op het Mediacollege Amsterdam, waar ruim driehonderd leerlingen vmbo-onderwijs volgen, ging samen met de docenten Nederlands de uitdaging aan. Alle eerstejaarsleerlingen krijgen les in begrijpend lezen met Diataal, ondersteund door ICT. De eerste resultaten zijn positief. Zowel voor  de docenten als voor de leerlingen.

De 6 belangrijkste veranderingen rondom de verplichte centrale eindtoets

Auteur(s): Frank Mansoer

Ieder jaar stappen zo’n 190.000 leerlingen vanuit het basisonderwijs over naar het voortgezet onderwijs. Met de invoering van de verplichte eindtoets is er met ingang van dit schooljaar nogal wat veranderd in deze overgangsprocedure. In dit artikel worden de 6 belangrijkste punten rondom deze veranderingen op een rijtje gezet.

Veranderende rol van de rt’er binnen passend onderwijs en jeugdhulp

Auteur(s): Ria Kleijnen

Zowel in het onderwijs (Wet passend onderwijs) als in de jeugdhulp (Jeugdwet) vinden op dit moment een aantal ingrijpende veranderingen plaats. “Hoe kunnen remedial teachers hun waardevolle expertise ook nu optimaal inzetten?” Zoals Heraclitus al zei: “Verandering is enige constante.” Dit artikel biedt een beknopt overzicht van kansen en bedreigingen die zijn opgetekend tijdens de kaderdag op 7 februari 2015 van remedial teachers uit alle regio’s.

Inzet strategiegebruik bij spelling werkt niet

Auteur(s): Sanne Jonges

Marijke (groep 7) heeft moeizaam leren lezen. Haar leestempo is sinds kort op voldoende niveau (AVI M8 frustratieniveau). Met spelling houdt zij echter veel moeite: ze verwart regels en schrijft veel woorden fonetisch. Marijke krijgt elke week een woordpakket mee naar huis en extra spellingbladen met oefeningen. Daarnaast krijgt zij extra remediëring om spellingregels in te prenten. Dit gaat vrij goed. Zij kan bijna alle regels opnoemen. Toch blijven de resultaten van Marijke binnen het leerlingvolgsysteem onvoldoende. Volgens Sanne Jonges komt dit omdat strategiegebruik bij spelling niet werkt bij zwakke leerlingen. 

Verantwoord kiezen voor fundamenteel rekenniveau 1F

Auteur(s): Anneke Noteboom

De referentieniveaus voor rekenen zijn in augustus 2010 bij wet vastgelegd. Daarin is ook opgenomen dat niet iedere leerling alles hoeft te kunnen wat in het onderwijs wordt aangeboden. Voor leerlingen die structureel moeite met rekenen hebben, is het ook acceptabel om naar een fundamenteel niveau 1F te werken als blijkt dat streefniveau 1S echt te moeilijk voor ze is. Een hele opluchting voor deze leerlingen én hun leraren. Maar waakzaamheid is geboden: 1S blijft uitgangspunt! Om verantwoord deze keuze te maken heeft SLO de gratis checklist Verantwoord kiezen voor fundamenteel rekenniveau 1F ontwikkeld. In deze lijst zijn de belangrijkste vragen en overwegingen op een rij gezet. In dit artikel maak je kennis met de achtergrond van de keuzes in deze checklist.