Beter begrijpend lezen met strategietraining en zelfinstructie

Auteur(s): Geertje Timmers, Anne Arntz, Maud van Druenen

Begrijpend lezen is een complexe vaardigheid die voor sommige leerlingen een groot struikelblok vormt. Om de grip op het leesproces te verbeteren, stelden orthopedagogen in opleiding Anne Arntz en Geertje Timmers in het kader van hun studie Pedagogische Wetenschappen  een behandeling samen waarmee ze de begrijpende leesvaardigheid van een leerling uit groep 7 stimuleerden. Strategietraining en zelfinstructie vormen de hoofdbestanddelen van deze behandeling, waarvan ook andere kinderen kunnen profiteren. Begrijpend lezen is immers een onmisbare bouwsteen in het (verdere) onderwijs.

Voorlezen-plus

Auteur(s): Kim Poelhekke

Remedial teachers krijgen geregeld te maken met leerlingen die weinig gemotiveerd zijn om te lezen en die moeite hebben met tekstbegrip. ‘Read-alouds’, voorlezen van een tekst gecombineerd met discussie over onderwerp, verhaal en woordgebruik, kunnen hierbij helpen. Master-studente Special education needs (Windesheim) Kim Poelhekke deed   hiermee met behulp van bovenbouwleerlingen een kleinschalig onderzoek in groep 3. Net als uit  de vakliteratuur valt hieruit te concluderen dat read-alouds bijdragen aan kennisvergaring, leesvaardigheid en taalgevoel, en vooral aan de liefde voor het lezen.

 

Maak remedial teaching weer zichtbaar op school!

Auteur(s): Henk Jan Steenwijk, Daniëlle Buys, Daphne van de Werken, Sonja Slagter

De Wet op passend onderwijs is in augustus 2014 in werking getreden. De zorg aan leerlingen veranderde en daardoor ook de taken van de leerkracht, remedial teacher, intern begeleider en de ambulant begeleider. De rol van de remedial teacher binnen de schoolmuren lijkt uitgespeeld. Terwijl het aantal ouders dat buiten school remedial teaching voor hun kind zoekt, juist toeneemt. Dit tij moet gekeerd en daarom maken de auteurs zich in dit artikel er hard voor om remedial teaching weer zichtbaar in school te krijgen. Waar het volgens hen allemaal om draait, is een goede samenwerking tussen de leerkracht, de rt’er, de ib’er, de ambulant begeleider, de school en het samenwerkingsverband om alle kinderen de zorg te geven waar ze recht op hebben. Ofwel: passend onderwijs.

Het hele artikel en de bijbehorende literatuurlijst kunt u downloaden via onderstaande link.