Diagnostische toetsen begrijpend lezen: de individuele leerling staat centraal

Auteur(s): Herman Wieberdink, Heleen Kuster

Toetsen voor begrijpend lezen leveren in het algemeen niet meer op dan een rangordening van de leerlingen op de toetsprestatie en scheppen niet of nauwelijks diagnostische mogelijkheden. De Diagnostische toetsen begrijpend lezen volgen daarentegen de leerlingen in het primair onderwijs in hun ontwikkeling van het begrijpend lezen. Op basis van de toetsuitslagen worden daarna gerichte interventies ondernomen. Hoe deze toetsen eruit zien en wat er allemaal nog meer komt kijken bij begrijpend lezen, leggen de ontwikkelaars Herman Wieberdink en Heleen Kuster van deze toetsen in dit artikel uit.

 

Werkgeheugen en de test AWMA-2-NL

Auteur(s): Melanie Modderman

Werkgeheugenproblemen zijn een veel voorkomend fenomeen bij leerlingen en hebben een grote impact op het leerproces en gedrag van deze kinderen. Selma van Berkel en Wytze van Zwaag weten dit maar al te goed. Als Cogmed-trainers en opleiders gericht op juist dit onderwerp binnen de executieve functies, hebben zij meegewerkt aan de Nederlandse bewerking van de AWMA. Dit is een relatief onbekende test voor remedial teachers, maar zeker een test die aandacht behoeft. Want deze uitgebreide test om werkgeheugenvaardigheden te meten, kan heel veel opheldering bieden. Een goede aanleiding dus voor een interview.

Gastcolumn: Aandacht voor de schoolbibliotheek

Auteur(s): Merel de Vink

Merel de Vink houdt een pleidooi voor de schoolbibliotheek.

Diagnostische toets voor misconcepties in oversplitsend aftrekken in groep 5

Auteur(s): Jorine Vermeulen, Floor Scheltens, Marjolein Nieuwenhuizen

Bij leerlingen in groep 5 die systematisch fouten maken in het toepassen van nieuwe splitsstrategie kan sprake zijn van een misconceptie over aftrekken. Dat leerlingen in deze groep hier moeite mee hebben, is niet zo verwonderlijk. Een groot deel van de veelgebruikte lesmethodes biedt de splitstrategie voor aftrekken over het tiental niet aan. Om deze misconceptie te signaleren is De diagnostische rekentoets ontwikkeld. Cito, het research centrum voor examinering en certificering van de Universiteit Twente en het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht stonden aan de wieg hiervan. Via deze toets wordt het

gemakkelijker om het leerproces van individuele leerlingen bij te sturen. Deze gratis toets komt naar alle waarschijnlijkheid in schooljaar 2016-2017 op de markt.

 

 

Reken-wiskundeonderwijs voor de 21e eeuw: zet in op kennis als aanvulling voor de computer

Auteur(s): Koeno Gravemeijer

Computers en gecomputeriseerde apparaten voeren steeds meer reken- en wiskundige bewerkingen uit. Volgens Koeno Gravemeijer, emeritus hoogleraar science- en techniekeducatie aan de Technische Universiteit Eindhoven, zal het onderwijs zich daarom moeten concentreren op reken-wiskundige kennis die complementair is aan wat deze apparaten doen. Hij bespreekt in dit artikel deze nieuwe kennis in drie brede categorieën: toepassen, begrijpen en globaal controleren. Hij richt zich voornamelijk op het rekenen als onderdeel van het rekenenwiskundeonderwijs op de basisschool

Tieners en onderpresteren: zelfkennismethode kan uitkomst bieden

Auteur(s): Marianne de Bruin

Soms zitten jongeren zonder aanwijsbare oorzaak langere tijd niet lekker in hun vel. Ouders, docenten, remedial teachers, maar ook het kind zelf hebben vaak geen idee hoe dit komt en zitten met hun handen in het haar. Het leidt vaak tot gebrek aan motivatie, vermijdingsgedrag in alle soorten en maten en slechtere schoolprestaties. Uitkomst kan de methodiek MOTIVATIE&ZO bieden waardoor de tiener weer vertrouwen in zichzelf krijgt. Dit wordt gedaan aan de hand van een zelfanalyse, via het vertellen

van verhalen van hun eigen leven. MOTIVATIE&ZO is gebaseerd op de Zelfkennismethode.

Ondersteuningsbehoeften waar meer- en hoogbegaafden ècht wat aan hebben!

Auteur(s): Dick Verwij

Het besef dat leerlingen met een bovengemiddelde intelligentie baat hebben bij verrijkend onderwijsmateriaal is op veel basisscholen wel doorgedrongen. In de praktijk blijkt echter dat alleen een aanpassing in het aanbod niet voor al deze leerlingen succesvol is. Zij hebben vooral behoefte aan het aanleren van praktische vaardigheden, hogere vaardigheden als zelfreflectie en een ontwikkelingsgerichte levenshouding.

 

Bestel dit tijdschrift

Bestel dit tijdschrift door overmaking van € 15,00 op NL 88 INGB 0006 9042 54 t.n.v. Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers te Bunnik