Auditieve verwerkingsproblemen en werkgeheugen nauw aan elkaar verwant

Auteur(s): Berrie Gerrits & Mariëlle Gerrits-Entken

Auditieve Verwerkingsproblemen (AVP) spelen een belangrijke rol bij de spraak-taalontwikkeling en kunnen leiden tot verminderde schoolprestaties. Vaak is er bij AVP een overlap met problemen in het werkgeheugen, waardoor de diagnostiek complex kan zijn. In dit artikel wordt de samenhang tussen deze twee domeinen belicht. De rol die de remedial teacher kan spelen bij het signaleren en het bieden van ondersteunende en remediërende interventies komt daarna aan bod.

Literatuurlijst

 

Hoe pak je lees- en spellingsproblemen aan bij kinderen met TOS?

Auteur(s): Elise de Bree en Haytske Zijlstra

Een groot deel van kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS) ontwikkelt ook problemen met technisch lezen en spellen. De wetenschappelijke bevindingen hierover worden in dit artikel weergegeven. Ook gaan de auteurs dieper in op welke interventies en instructiestrategieën ingezet kunnen worden. Het interventieprogramma Bouw! komt aan bod als mogelijke vroege interventie.

1) De rol van de remedial teacher in historisch perspectief

Auteur(s): Nettie Veeninga-Mulder

De Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT) bestaat dit jaar 25 jaar. En daar staan we uitgebreid bij stil. Maar hoe lang bestaat het vak remedial teaching eigenlijk al, hoe heeft het de tand des tijds doorstaan in onderwijsland en is er nog wel toekomst voor de remedial teacher? Bestuurslid Nettie Veeninga-Mulder laat haar licht erover schijnen. 

Vooruitgang in tekstbegrip bij één- en meertalige leerlingen binnen drie jaar opleiding vmbo

Auteur(s): Mirjam Trapman

Veel vmbo-leerlingen hebben moeite met het begrijpen van teksten waar ze binnen en buiten school mee te maken krijgen. Mirjam Trapman onderzocht in haar promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam in welke mate één- en meertalige vmbo-leerlingen BBL en KBL in drie jaar tijd vooruitgang boeken in tekstbegrip. Daarnaast keek ze welke rol taalkennis, vloeiendheid en metacognitieve kennis hierin spelen. Conclusie: ondanks dat de meertalige leerlingen in eerste instantie minder goed presteerden wat betreft tekstbegrip dan hun eentalige klasgenoten, verdween deze achterstand in de loop van de drie schooljaren.

Wel bleven er significante verschillen bestaan voor wat betreft het niveau van woordenschat- en grammaticakennis.

 

Literatuurlijst

Het puberbrein: flexibel, emotioneel en slim!

Auteur(s): Ingrid van Essen

De puberteit en de adolescentie zijn turbulente perioden in het leven van jongeren en zitten vol paradoxen. Willen kinderen tot 12 jaar nog graag dat volwassenen hun vertellen wat ze moeten doen, pubers wijzen iedere vorm van advies af. Ze willen zelf leren hoe ze hun denkprocessen kunnen veranderen. Tegelijkertijd hebben deze pubers juist ook behoefte aan begrip en erkenning van volwassenen. Dat maakt het paradoxaal. Ze vinden het vaak lastig om volwassenen te vertrouwen, ze om hulp te vragen en die hulp vervolgens te accepteren. Hoe ga je hier als remedial teacher mee om en hoe kun je een puber hierbij helpen?

Interview met Yvonne van Sark over ouderbetrokkenheid

Auteur(s): Brigitte Stark

Als remedial teacher is een goed contact met de ouder(s) van essentieel belang. Ook in het voortgezet onderwijs. Maar wat doe je als de leerling ongemotiveerd is, de cijfers niet vooruitgaan en de ouders weinig betrokken zijn? In mei van dit jaar verscheen het OESO-rapport Netherlands 2016, foundations for the future. Ons Nederlandse onderwijs kreeg in het rapport een 7, maar de OESO kraakt diverse kritische noten. Een daarvan is ouderbetrokkenheid. Hoog tijd om 10 vragen te stellen aan Yvonne van Sark. Zij is mede-eigenaar en adviseur bij Youngworks, bureau voor jongerencommunicatie, en co-auteur van de boeken Puberbrein Binnenstebuiten, Motivatie Binnenstebuiten en Talent Binnenstebuiten.

Bestel dit tijdschrift

Bestel dit tijdschrift door overmaking van € 15,00 op NL 88 INGB 0006 9042 54 t.n.v. Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers te Bunnik