Zijn intellectuele vaardigheden te trainen?

Auteur(s): Berrie Gerrits en Mariëlle Gerrits-Entken

Intellectuele vaardigheden zijn een belangrijke voorspeller voor later schoolsucces. Maar welke mogelijkheden heb je als remedial teacher als je leerling vastloopt op het vlak van redeneren, probleem oplossen en inzicht? In dit artikel bespreken we de SMART-methodiek waarbij een leerling op systematische wijze belangrijke mentale en redeneervaardigheden wordt geleerd en tot inzicht wordt bijgebracht. Doel van dit programma is het leervermogen van de leerling te vergroten. Onderzoeken van Cassidy tonen aan dat deze methodiek blijkt door te werken op schoolse vaardigheden als spelling, lezen, verbaal redeneren en numerieke vaardigheden.

Slim onderpresteren aanpakken

Auteur(s): Ophélie Desmet en Tania Gevaert

Een onderpresteerder riskeert een moeilijke schoolloopbaan en een toekomst die hem minder gelukkig maakt. Het onderpresteren zet zich door in de volwassenheid en zorgt ervoor dat zijn werk minder goed aansluit op zijn mogelijkheden. Toch kan er met goede begeleiding veel voorkomen worden. In het boek Slim onderpresteren aanpakken creëerden de auteurs Ophélie Desmet en Tania Gevaert vijf types van onderpresteerders en hebben ze een op praktijkonderzoek gebaseerde aanpak uitgewerkt. In dit artikel geven de auteurs hier een inkijkje in.

Zes misvattingen over de groeimindset

Auteur(s): Lonneke Snijder

De theorie van Mindset is ontwikkeld door Stanford professor Carol Dweck, op basis van decennialang onderzoek. Deze theorie heeft sinds een jaar of tien veel bekendheid gekregen, ook in Nederland. Een goede ontwikkeling, maar helaas wordt de theorie nog vaak eenzijdig geïnterpreteerd of onzorgvuldig toegepast. In dit artikel beschrijft specialist en trainer Lonneke Snijder zes veel voorkomende misvattingen over de groeimindset waarmee je als remedial teacher je voordeel kunt doen.

 

Bestel dit tijdschrift

Bestel dit tijdschrift door overmaking van € 15,00 op NL 88 INGB 0006 9042 54 t.n.v. Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers te Bunnik