Grip op je emoties: balans vinden tussen het emotionele en denkende brein

Hoe komt het dat ik zomaar ineens uit m’n slof schoot? Waarom kan ik me soms zo aangevallen voelen? Waarom voel ik bij sommige leerlingen weerstand? Grote kans dat het emotionele brein het dan heeft overgenomen van het denkende brein. Als emoties snel oplopen dan wordt het lastig om effectief te blijven communiceren. Grip op emoties, deze te herkennen en weten hoe te reguleren, is van onschatbare waarde voor betekenisvolle relaties en effectieve communicatie. In dit artikel legt Ingrid van Essen, auteur van het boek Communiceren zonder frustratie uit waarom emoties ons zo in de greep kunnen houden en effectieve communicatie met collega’s, leerlingen en ouders hierdoor in de weg zitten.

 

Sterk woordenschatonderwijs in 8 bouwstenen

Iedere remedial teacher weet hoe belangrijk woordenschatonderwijs is. Een rijke woordenschat en kennis van de wereld zorgen voor een perfecte basis om een kind optimaal te laten ontwikkelen. Goed woordenschatonderwijs is volop zichtbaar en hoorbaar in zowel de dagelijkse schoolpraktijk als bij remedial teaching. In dit artikel geven de auteurs acht bouwstenen voor sterk woordenschatonderwijs. Alle bouwstenen hebben als doel om de leerlingen een uitgebreide en diepgaande woordenschat te laten verwerven.

Met kleuters werken aan een stevige basis

Het aantal kinderen met leer- en gedragsproblemen groeit (Smeets et al 2007, Driessen et al 2012). Die groei is alarmerend volgens onderwijskundige Helma Brouwers. Kleuters worden steeds meer beschouwd als schoolkinderen die zich vooral met leertaken moeten bezighouden. Welke consequenties heeft dat voor hun ontwikkeling en welzijn? Brouwers vindt dat er heel wat moeilijkheden voorkomen kunnen worden als kleuters weer die nieuwsgierige, spelend de wereld ontdekkende kinderen mogen zijn. Op die manier wordt een stevige basis gelegd voor het verdere leven van een kind. Aan remedial teachers de schone taak om leerkrachten in de kleuterklassen hiervan te overtuigen.

Bestel dit tijdschrift

Bestel dit tijdschrift door overmaking van € 15,00 op NL 88 INGB 0006 9042 54 t.n.v. Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers te Bunnik