Meertaligheid: taalachterstand of toch een taalontwikkelingsstoornis?

In een gemiddelde klas zitten tegenwoordig steeds vaker leerlingen die meertalig opgroeien en niet mee lijken te komen met hun klasgenoten. Wat is nu eigenlijk een normale meertalige ontwikkelingen wanneer moeten we ons zorgen maken? Is het een nadeel om meertalig te zijn en hoe gaan we met meertaligheid om in de schoolse setting? In dit artikel bespreken we de meertalige ontwikkeling, de kenmerken van een taalachterstand, een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en de belangrijke factoren die een rol spelen bij een meertalige ontwikkeling.

Model van logische niveaus van Bateson en Dilts: als de samenwerking tussen rt’er en leerkracht niet zo lekker loopt

Als rt’er wil je de aanpak kunnen inzetten die de ontwikkeling van de leerling het beste ondersteunt. Daar zit je vakkundigheid. Je weet ook dat je het meest kunt bereiken wanneer je je werk in goede afstemming kunt doen met de ouders en de school/leerkracht. Vaak is er een prettige samenwerking. Zeker wanneer de rt’er binnen de school werkt, er goed overleg kan zijn en de leerkracht en rt’er samen optrekken naar het kind en de ouders toe. Helaas komt het ook voor dat die afstemming minder soepel verloopt en er zelfs tegenwerking optreedt, met name bij rt’ers die een eigen praktijk hebben. Wat te doen? Het Model van logische niveaus van Bateson en Dilts kan uitkomst bieden.

Bestel dit tijdschrift

Bestel dit tijdschrift door overmaking van € 15,00 op NL 88 INGB 0006 9042 54 t.n.v. Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers te Bunnik