Ieder kind kan Rekenen

Auteur(s): Mieke van Groenesteijn

Klik HIER voor de literatuurlijst behorende bij dit artikel.

Bestel dit tijdschrift

Bestel dit tijdschrift door overmaking van € 15,00 op NL 88 INGB 0006 9042 54 t.n.v. Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers te Bunnik