Tijdschrift voor Remedial Teaching

TvRT biedt actuele en praktische informatie op het gebied van remedial teaching. Aan bod komen onderwerpen als diagnostiek en behandeling van lees-, spelling-, reken- en motorische problemen, het gebruik en de bruikbaarheid van (remediërende) methodes, de bruikbaarheid van educatieve software en de organisatie van de remedial teaching binnen PO en VO, maar ook de eigen praktijk.

Tevens is er aandacht voor recensies op het gebied van nieuw op de markt geïntroduceerde boeken, methodes, spellen etc. en het verenigingskatern met bestuurlijke informatie over de vereniging met haar activiteiten.

Leuk artikel gevonden? Of wilt u een zelfgeschreven artikel aanleveren?

Neem contact op met de redactie.

Leuk artikel gevonden?