Remedial Teachers

Onderstaand overzicht omvat de namen van de remedial teachers die zijn opgenomen in het kwaliteitsregister van de LBRT. Zij voldoen aan de geformuleerde kwaliteitscriteria

Basisregistratie: in het bezit van een valide diploma als remedial teacher / Master (S) EN

PO: voldoet aan de getoetste criteria voor remedial teacher – generalist primair onderwijs

VO: voldoet aan de getoetste criteria voor remedial teacher - generalist voortgezet onderwijs / MBO

Behandelaar ERWD: voldoet aan extra kwalificatie voor behandelaar ernstige reken- wiskundeproblemen en dyscalculie

van
Basis registratie

Dhr. A.H.M. Aarnink

DELDEN
Basis registratie

Mevr. L.M. Ardon

ROTTERDAM
Basis registratie

Mevr. A. Ay

DEVENTER
PO
Behandelaar ERWD;LBRT Registratie Specialist

Mevr. M. Beekman-Hoogendijk

Arnhemsebovenweg 217, 3971 MG, DRIEBERGEN-RIJSENBURG
T06-30 54 55 40
Einfo@rtcapisce.nl
Basis registratie

Mevr. M.J. Berends - van Oostveen

HUIZEN