Remedial Teachers

Onderstaand overzicht omvat de namen van de remedial teachers die zijn opgenomen in het kwaliteitsregister van de LBRT. Zij voldoen aan de geformuleerde kwaliteitscriteria

Basisregistratie: in het bezit van een valide diploma als remedial teacher / Master (S) EN

PO: voldoet aan de getoetste criteria voor remedial teacher – generalist primair onderwijs

VO: voldoet aan de getoetste criteria voor remedial teacher - generalist voortgezet onderwijs / MBO

Behandelaar ERWD: voldoet aan extra kwalificatie voor behandelaar ernstige reken- wiskundeproblemen en dyscalculie

van
Basis registratie

Mevr. R. Aalbers

BRUMMEN
Basis registratie

Dhr. A.H.M. Aarnink

DELDEN
Basis registratie

Mevr. L.M. Ardon

ROTTERDAM
Basis registratie

Mevr. A. Ay

DEVENTER
Basis registratie

Mevr. C.B.C. Bakker-Berends

HUISSEN