Remedial Teachers

Onderstaand overzicht omvat de namen van de remedial teachers die zijn opgenomen in het kwaliteitsregister van de LBRT. Zij voldoen aan de geformuleerde kwaliteitscriteria

Basisregistratie: in het bezit van een valide diploma als remedial teacher / Master (S) EN

PO: voldoet aan de getoetste criteria voor remedial teacher – generalist primair onderwijs

VO: voldoet aan de getoetste criteria voor remedial teacher - generalist voortgezet onderwijs / MBO

Behandelaar ERWD: voldoet aan extra kwalificatie voor behandelaar ernstige reken- wiskundeproblemen en dyscalculie

van
Basis registratie

Mevr. K.S. Illingworth

ZOETERMEER
Basis registratie

Mevr. A. Illy-Coops

OPHEMERT
Basis registratie

Mevr. B. Jaarsma-Mollers

LEIDEN
Basis registratie

Mevr. M.A.B. Jager-Klein

APPINGEDAM
Basis registratie

Mevr. A.P.N. Jansen-Venner

WASSENBERG
Basis registratie

Mevr. M. Jonker-van den Bout

AMERSFOORT